Vindenergi

Vindkraft kan blive en vigtig vedvarende energikilde i den fremtidige energiforsyning. Eksempler fra Canada og Alaska viser, at teknologien fungerer godt i de arktiske egne.

 

Vindkraft kan benyttes som supplement til andre typer forsyning. Det kan være relevant i områder, hvor der ikke findes vandkraftpotentialer, eller hvor det er for dyrt at etablere vandkraftforsyning.

 

Nukissiorfiit er i gang med at undersøge potentialet for brug af vindmøller. Der har i første omgang været fokus på områder ved Sisimiut og Nanortalik. De nuværende undersøgelser viser, at det er hensigtsmæssigt at opstille et antal testmøller ved Sisimiut for at indhente erfaringer hermed. Der planlægges opstillet mindre møller, som eventuelt senere kan opsættes i bygder.

 

Der er brug for at kende vindforholdene, før vindmøller opsættes. Nukissiorfiit igangsætter vindmålinger på en række lokationer, herunder Aasiaat, Qasigiannguit, Nuuk og Uummannaq.