Vandprøver

Der udtages mikrobiologiske prøver mellem én til to gang om måneden i byerne og en gang om året i bygderne. De fysisk-kemiske vandprøver udtages på baggrund af, hvor meget vand der produceres på stedet.

Nukissiorfiit tilbyder kunder og myndigheder indblik i de prøver, vi løbende foretager.

På portalen www.vandkvalitet.gl kan fødevareindustrien og øvrige kunder se den kemiske/fysiske kvalitet af det vand, som Nukissiorfiit leverer. Portalen er opbygget, så det også er muligt at få viden om de enkelte stoffers egenskaber, deres betydning for sundheden samt påvirkningen af installationer såsom rørføringer, hårde hvidevare mm.