Vandkvalitet

Det er vigtigt, at drikkevandet er rent og af god kvalitet. Derfor beskyttes vandet med vandspærrezoner, og der foretages løbende vandprøver for at sikre vandkvaliteten.

Vandprøver

Der udtages mikrobiologiske prøver mellem én til to gang om måneden i byerne og en gang om året i bygderne. De fysisk-kemiske vandprøver udtages på baggrund af, hvor meget vand der produceres på stedet.

Nukissiorfiit tilbyder kunder og myndigheder indblik i de prøver, vi løbende foretager.

På portalen www.vandkvalitet.gl kan fødevareindustrien og øvrige kunder se den kemiske/fysiske kvalitet af det vand, som Nukissiorfiit leverer. Portalen er opbygget, så det også er muligt at få viden om de enkelte stoffers egenskaber, deres betydning for sundheden samt påvirkningen af installationer såsom rørføringer, hårde hvidevare mm.

Vandspærrezoner

For at beskytte de søer og elve, der anvendes til indvinding af drikkevand, mod forurening, er der udlagt vandspærrezoner. Det vil sige, at der i det omkringliggende område, hvor vand ledes ned til drikkevandsressourcen, er markeret en zone, hvor der er restriktioner for, hvilke aktiviteter der må foregå.

Vandspærrezonerne kan ses på dette kort: [Link til kort over spærrezoner].

Kogeanbefalinger og kogepåbud

Hvis der konstateres en forurening af drikkevandet, kan der udstedes en kogeanbefaling eller et kogepåbud. Det betyder, at kunder i området skal foretage nogle foranstaltninger, før vandet benyttes.

Her kan du se de aktuelle kogepåbud og markering af områderne på kort.

Læs vores kogevejledning her.

Nukissiorfiit arbejder altid på at have vand af bedst mulig kvalitet, så behovet for kogeanbefalinger og kogepåbud begrænses mest muligt.

Udviklingen i kogepåbudsdøgn er faldet med næsten 50 % fra 2015 til 2017. Dette skyldes, at Nukissiorfiit har haft stor fokus på vandkvalitet og -behandling, specielt i bygderne. I 2015 var der 2920 døgn med kogepåbud mod 1628 i 2017.

[Billede: Figur med kogepåbudsdøgn]      

Nukissiorfiit fortsætter i de kommende år indsatsen indenfor vandforsyningsområdet i overensstemmelse med de målsætninger, der er anført i Sektorplan for energi- og vandforsyning. [Link til side, hvor sektorplanen beskrives nærmere.]

Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS)

Tekst følger