Vandbehandling

Vandbehandling…

Behandlingen af vandet på vandværker og udpumpningsanlæg varierer fra sted til sted, afhængigt af kvaliteten af råvandet.

Generelt er vandet blødt og surt og minder om destilleret vand. For at neutralisere vandet tilsættes der kalk og/eller soda til vandet. Vandet ledes normalt gennem et sandfilter for at fjerne urenheder. Da overfladevand har et naturligt indhold af bakterier, skal vandet også desinficeres. Desinfektion kan ske ved UV-belysning, tilsætning af klor eller ved en kombination af begge metoder. Klortilsætning anvendes som udgangspunkt kun i byerne og kræver godkendelse af myndighederne.