Vedvarende energi

Vedvarende energi er baseret på energikilder, der ikke udtømmes.Jo mere vedvarende energi, des mere uafhængighed af olieimport.

Vandkraft er en vedvarende energikilde.

 

 

roll-up-3

Omkring 60 % af den energi, Nukissiorfiit sælger, kommer fra vandkraftværker.

Find svar på dine spørgsmål om Nukissiorfiit og vedvarende energi nedenfor. 

Vedvarende ikon 3

Nukissiorfiits fem vandkraftværker sparer til sammen samfundet for 174.200 ton CO2 hvert år.

 

 

 

Hvorfor investerede Nukissiorfiit i brintanlægget?

Et af hovedmålene med anlægget var at teste mulighederne for at bruge brint som energilager af restproduktion fra vandkraft. Efter tre år med testanlægget viste det sig ikke at være rentabelt bl.a. fordi energitabet ved at anvende anlægget som el-lager er for højt.

Hvorfor investerede Nukissiorfiit i solcelleanlægget?

Anlægget skal bidrage med viden om, hvordan solenergi kan blive en del af Nukissiorfiits energiproduktion fremover – særligt i de små samfund. Anlægget er placeret ved hovedkontoret i Nuuk, hvor vi løbende kan overvåge det og yde tekniske assistance.

Hvad ved Nukissiorfiit om brugen af solcelleanlæg i andre lande?

I forbindelse med opførelsen af anlægget har Nukissiorfiit bl.a. hentet viden fra et masterprojekt fra Sisimiut udført i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet.

Hvem kan levere strøm fra vedvarende energikilder til Nukissiorfiits forsyningsnet?

Det kan alle. I områder, hvor anlægget giver en oliebesparelse, betaler Nukissiorfiit denne besparelse til den, som har etableret anlægget. Besparelsen bliver beregnet i forhold til den gældende pris på olie. I vandkraftsbyerne, hvor produktionen er baseret på vand, vil samfundet ikke have en reel besparelse. Derfor modtager man ikke betaling for egenproduktion i vandkraftbyer.

Hvad betyder 70 % vedvarende energi i Grønland?

Det betyder, at 70 % af Nukissiorfiits energiforsyning er baseret på vedvarende energi. De 70 % inkluderer både el og varmeproduktion. Mellem 40 og 70 % af den samlede energi fra landets vandkraftværker går til opvarmning.

Hvorfor ikke vindmøller i Grønland?

Nukissiorfiit har i flere år undersøgt mulighederne for vindenergi i Grønland. Forholdene i Grønland er dog ikke til opsætning af store vindmøller som man kender fra andre steder i verden. Det skyldes, at de store møller typisk ikke er designet til arktiske forhold ligesom disse leverer meget mere strøm end der kan bruges i de fleste byer. Nukissiorfiit undersøger dog for tiden mulighederne for at opsætte egnede møller i de byer der ikke allerede er 100% forsynet med strøm og varme fra vandkraft.

 

 

Her på sitet – til venstre – er der information om tilskud. Samt anvisninger til, hvordan du privat eller i din virksomhed kan spare på energien.