Aalisakkanik nioqqutissiorneq

Akuersissutit suut pissarsiarineqassappat?

 

Aalisakkanik suliffissuarmut pioreersumik alliliinissamut – imaluunniit nutaamik pilersitsinissamut akuersissut.

Nunami aalisakkanik suliffissuarmik pilersitsinissaq imaluunniit alliliinissaq kissaatigineqarpat, tamatumalu Nukissiorfiit pilersuiffiinit pilersorneqarnissaa naatsorsuutigineqarluni, taava siusinaartumik allaganngorlugu qinnuteqaat Nukissiorfinnut nassiunneqassaaq, tassani saqqummiunneqassallutik aalisakkanik suliffissuup siunissami innaallagissamik aamma imermik atuinissamut pilersaarutai.

Qinnuteqaat immersorlugu Nukissiorfinnut nassiunneqassaaq. Immersugassaq uani aajuk.

 

Innaallagissamut minnerpaamik makku tulliuttut ilisimatitsissutigineqassapput:

 • Illoqarfik/nunaqarfik sorleq pineqarnersoq, B-nr.-anik ilisimatitsissut imaluunniit nutaamik inissisimanera pillugu illoqarfiup assingani ilanngullugu
 • Atuinerup qaqugu aallartinnissaa naatsorsuutigineqarnersoq
 • Ukiumut atuinissamut naatsorsuutigisaq atuineq qaammatikkaartumik agguataarlugu
 • Naatsorsuutigisatut (ataatsikkoortumik) annerpaamik atuinissaq (kW)
 • Naatsorsuutigisatut aallartinnermi sarfaq (A) nioqqutissiornermi atortuni (nunaqarfinni innaallagissap piginnaasaa killeqarpoq)
 • Innaallagissamut tavlemi nassuiaatit atortussat ataasiakkaarlugit atuinerinut paasissutissat ilanngullugit
 • Naatsorsuutigisatut atuinissaq ullup unnuallu ingerlaneranni agguaqatigiissitsinermut agguataarlugu.

Nukissiorfiit ilisimatitsissutigaat maleruaqqusat atuuttut, tak. Fællesbestemmelser for Stærkstrømsanlæg[1], Grønland aamma Fællesregulativet[2] malinneqassasut.

 

Imermut atatillugu minnerpaamik makku ilisimatitsissutigineqassapput:

 • Illoqarfik/nunaqarfik sorleq pineqarnersoq, B-nr.-anik ilisimatitsissut imaluunniit nutaamik inissisimanera pillugu illoqarfiup assingani ilanngullugu
 • Atuinerup qaqugu aallartinnissaa naatsorsuutigineqarnersoq
 • Ukiumut atuinissamut naatsorsuutigisaq atuineq qaammatikkaartumik agguataarlugu (m3)
 • Naatsorsuutigisatut (ilutigalugu) annerpaamik atuinissaq (m3/h)

Nukissiorfiit imermik pilersuisinnaanerup annertussusiata killeqalerneratigut aalisakkanik suliffissuit imermik atuisinnaanerata killeqarnissaanik aalajangersaasinnaavoq, tak. pilersuinermut piumasaqaatit atuuttut.

Paasissutissat matuma siulianiittut pisariaqarput, tamatumuuna qulakkeerniarlugit nioqqutissiornermi atortut aamma siaruarterinermi aqqutit pilersuisinnaassusiisa naammannera sullittakkanut nalinginnaasunut aamma aalisakkanik suliffissuarnut pisariaqartitatut kissaatigineqartut tunniussinnaajumallugit.

 

Nunami aalisakkerivimmik nutaamik innaallagissamik aamma imermik pilersuinissamut qinnuteqaat piffissaq qanoq sivisutigisoq atorlugu Nukissiorfiit suliarissavaat?

Qinnuteqaat paasissutissanik pisariaqartunik tamanik ilaqarpat najukkamilu pisariaqartinneqartutut qinnutigineqartut nioqqutissiornermi aamma siaruarterinermi atortut pilersuisinnaassusii naammattut pigineqarpata, taava Nukissiorfiit suliassamik suliarinninnera tamatumalu kingorna akuersissuteqarnera pilertortumik ingerlasinnaassaaq. Nioqqutissiornermut aamma siaruarterinermut atortut pisinnaasai tunngavigalugit atuinissamut qinnuteqaammi pineqartut naammassineqarsinnaanngippata soorunami tamatuma suliassamik suliarinninnermut sunniuteqassaaq.

Taamatut pisoqartillugu piffissaq suliassamik suliarinninnermut atorneqartoq sapaatit akunnerini 4-6-inik sivisussuseqassaaq.

Aalajangersaasoqarpat Nukissiorfiit nioqqutissiornermut imaluunniit siaruarterinermut atortui annertusaqqaartariaqartut, taava tamanna nalinginnaasumik qinnuteqaateqarnermiit ukiut marluk qaangiunnerini atortussat nutaat atorneqalernissaminnut piareersimasinnaapput.

 

Innaallagissamik aamma imermik atuinermut aalisakkerivinnut akigitinneqartunik (sullitat assigiinngitsut 2) akiliuteqartarnissamut qinnuteqaat

Nunami aalisakkanik suliffissuup kissaatigiguniuk innaallagissamik aamma imermik atuinermut aalisakkerivinnut akigitinneqartut (sullitat assigiinngitsut 2) malillugit akiliuteqartarnissani, taava Nukissiorfinnut akuerineqarnissamut qinnuteqaat nassiunneqassaaq makku tunngavigalugit:

Tak. Nukissiorfiit Tuniniaanermi piumasaqaatit, Aallarniutaasumik aalajangersakkat, imm. 1.1.2. (Takuneqarsinnaapput uani www.nukissiorfiit.gl).

”Sullitat assigiinngitsut 2 (aalisakkerivinnut akigitinneqartut) Sullitanut assigiinngitsunut 2-nut ilaapput nunami aalisakkerivinnut innaallagissamik imermillu pilersuineq.

Nunami aalisakkerivinnut ilaapput tunisassiorfiit kaaviiaartitaat 50%-ii sinnerlugit aalisakkanik qalerualinnillu tunisassiornermik tunngavillit.

Tunisassiorfik tassaavoq sumiiffik tigussaasoq, aalisakkanik qalerualinnilluunniit tulaassuiffiusoq suliarinnittarfiusorluunniit.”

 

Qinnuteqaammi paasissutissiissutigineqartussat tassa makkuupput:

 • Tunisassiornermi suut suliarineqassappat – Saarulliit/raajat/qalerallit imaluunniit aalisakkat/qaleruallit allat, uppernarsaaserneqassaaq kaaviiaarititat 50 %-ii sinnerlugit aalisakkanik aamma qalerualinnik tunisassiornermik tunngaveqartoq.
 • Imaannersoq suliffeqarfik allatut kaaviiaartitaqartoq taamaattoqarpallu tamatuma katillugit kaaviiaartitat ilaattut qanoq annertutiginersoq/qanoq annertutigisussatut naatsorsuutigineqarnersoq.
 • Tunisassiornermut pilersaarutigineqartumut innaallagiaq aamma imeq qanoq annertutigisoq pisariaqartinneqassanersoq – nukissiaq aamma atuinerup annertussusia aammattaaq imeq qanoq annertutigisoq kiisalu pilersugassat ataasiakkaat nal. akunneranut qanoq annertutigisumik atuinerat.
 • Tunisassiorfik sumerpiaq inissisimanersoq – tassa najugaqarfia.

Paasissutissat tamakku aamma nioqquteqarnermut aamma tunisinermut piumasaqaatit allat tunngavigalugit, taava Nukissiorfiit isummerfigissavaat innaallagissamik aamma imermik atuinermut aalisakkerinermut akigitinneqartut tunngavigalugit akiliisitsisoqartassanersoq.

Ilisimatitsissutitut tuniniaanermut piumasaqaatini erseqqissaatigineqarpoq innaallagiaq/imeq taamaallaat nioqqutissiornermut tunisaasoq suliffissuarnut akigitinneqartut akikinnerusut tunngavigalugit akilerneqarnissaa anguneqarsinnaasoq – imaanngitsoq innaallagiaq/imeq allaffissornermut aamma assigisaanut.

Qinnuteqaammut ilanngussatut ilanngunneqassaaq inuussutissarsiornermik nioqqutissiorfittut ingerlatsinissaanut Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfimmik akuerissutiginninnerata assilinera.

 

Alisakkerivinnut akigitinneqartunik suliffissuarnut tunngatillugu qinnuteqatit uunga nassiunneqassapput:

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk

uungaluunniit: kundeservice@nukissiorfiit.gl[1] Kalaallisut pigineqanngilaq

[2] Kalaallisut pigineqanngilaq