Vandkraft skal skrue op for væksten

Efter 25 års kæmpesucces med vandkraft er det tid til at skrue op for ambitionerne, for mere ren energi er afgørende for væksten. Der skal både overvindes store udfordringer og høstes lavthængende frugter.

Af Martin Poul Pedersen

Bedre udnyttelse af strøm fra vandkraft, bedre el-infrastruktur samt anlæggelse af nye værker med større kapacitet – det hele kombineret med et større fokus på energiforbrug.

Det er ifølge professor emeritus Arne Villumsen, tidligere leder af Arktisk Center for Teknologi i Sisimiut og mangeårig ekspert på området, opskriften på en fremtidssikret grønlandsk energisektor her 25 år efter åbningen af vandkraftværket i Buksefjorden.

Værket, der har jubilæum den 1. oktober, kickstartede visionen om et Grønland baseret på ren energi. Nu er der behov for at skrue op for vandkraften, hvis væksten skal fremtidssikres, mener både eksperten og Naalakkersuisut, der i samarbejde med energiselskabet Nukissiorfiit er i fuld gang med at rulle sin nye energisektorplan ud i hele landet.

Det mest synlige resultat indtil videre er, at priserne på el og vand nu er de samme i hele landet. Men derudover er Departementet for Erhverv og Energi i samarbejde med Nukissiorfiit i fuld gang med grundige analyser af, hvilke former for vedvarende energi det vil være hensigtsmæssigt at benytte de enkelte steder i landet – og ikke mindst hvordan de skal benyttes, og det bringer os tilbage til Buksefjorden og Arne Villumsen:
– Buksefjordsværket er en bragende succes, siger han.
– Det var helt rigtigt set, da man byggede det, og det udnytter jo de naturlige forhold. Der er ikke engang en dæmning, som man ser med vandkraft andre steder, der er bare et hul i bunden af søen og så et naturligt fald 279 meter, hvilket giver en kæmpestor kraft. Man kan så sige, at nu 25 år senere er vi der, hvor kapaciteten er ved at være brugt. Derfor skal der findes nye løsninger.

Kæmpe varmepumper
I 2030 lyder målet fra Naalakkersuisut, at den offentlige energiforsyning i videst mulig omfang skal komme fra vedvarende energikilder. Allerede i dag bidrager vandkraft med størstedelen af elproduktionen, men stigningen i elforbruget og geografiske forhold, der besværliggør effektiv el-infrastruktur betyder, at importeret olie stadig spiller en alt for stor rolle.

Departementet peger derfor på, at moderniseringen af energisektoren primært skal ske gennem udbygning af vandkraftforsyningen. Spørgsmålet er så, hvordan det skal ske.
– Her er der forskellige veje at gå. En ting er jo udbygge vandkraftværkerne, hvilket jo er meget store investeringer. Men der er jo også en måde at bruge elektriciteten smartere på, og her taler vi om opvarmning med varmepumper, siger Arne Villumsen.
– Varmepumper er jo en gammel nyhed i Grønland, hvor de bruges til opvarmning i huse, og her er det samme grundliggende teknologi, men det er altså varmepumper så store, at de modsvarer et fjernvarmeværk, siger han og peger på, at tilknytning af varmepumpeteknologi for eksempel vil kunne være med til at spare på en eventuel udbygning af buksefjorden.

Både eksperter og politikere er dog enige om, at der skal investeres i energisektoren, og Arne Villumsen fremhæver især behovet for bedre infrastruktur. Energiforsyningen er i dag ikke forbundet mellem de forskellige lokationer, som derfor i høj grad kører på egne net. Dermed kan en god idé et sted ikke nødvendigvis bare overføres til et andet. Det betyder også, at der er grænser for, hvor meget vedvarende energi der kan integreres i forsyningen det enkelte sted uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.
– Her er den oplagte løsning, at der etableres et fælles net, der forbinder byer og bygder bedre, forklarer Arne Villumsen, men han slår også fast, at det er nemmere – og billigere – sagt end gjort.

 

Skær ned på forbruget
Et andet vigtigt fokusområde i forhold til energisektoren er nedbringelse af forbruget, og også her er der stort potentiale.
– Hvis jeg skal komme med et meget konservativt gæt, så vil jeg sige, at energiforbruget kunne nedbringes til en tredjedel af, hvad det er i dag, siger Arne Villumsen.

Han baserer det blandt andet på erfaringer med konstruktionen af et lavenergihus i Sisimiut, og han fremhæver, at der alt for mange bygninger i Grønland er underisolerede. Det er en opgave for byggebranchen, og at byggebranchen derfor bør inviteres til at komme med input – også fordi fornyet fokus på isolering og energioptimering af huse vil kunne stimulere vækst i byggeriet.
– Når man taler om energi, så tror mange, at der er tale om store næsten uopnåelige projekter, men alle kan sådan set begynde i deres eget hjem. Det koster ikke ret meget at få lavet et termografisk foto af sit hus (viser varmetab, red.). Det behersker den lokale håndværker, siger Arne Villumsen.

 

FAKTA:
Fejrer 25 år med vandkraft
Den 1. oktober 2018 er det 25 år siden, at Buksefjorden Vandkraftværk blev indviet. Vandkraftværket har siden forsynet borgerne i Nuuk med elektricitet og varme. I dag har Grønland fem vandkraftværker, der forsyner seks byer. Det er målet, at vedvarende energi – blandt andet vandkraft, sol- og vindenergi – skal benyttes overalt hvor det er muligt i 2030.

Derfor gennemføres analyser af, hvordan energisektoren kan udbygges. Herunder udbygning af vedvarende energiforsyning til vandkraftbyer, hvor den eksisterende vandkraftforsyning ikke er tilstrækkelig til at dække el- og varmeforbruget i fremtiden (fx Sisimiut, Qaqortoq, Narsaq og Nuuk).

Nukissiorfiit har i dag fem vandkraftværker, der forsyner seks byer – Nuuk (Buksefjorden), Tasiilaq, Paakitsoq (Ilulissat), Qorlortorsuaq (Qaqortoq og Narsaq) og Sisimiut.

De ti områder med størst kendt potentiale for vandkraft benyttes dog ikke på nuværende tidspunkt. Det skyldes, at de ligger langt fra beboede områder, og at behovet i de nærmeste byer ikke er tilstrækkeligt til at dække anlægsomkostningerne. Dette forhold kan blive påvirket, hvis virksomheder etablerer sig nær vandkraftpotentialerne.

Udfordringen er blandt andet, at det er svært at forudse, hvor nye virksomheder vil placere sig, og netop afsætning til erhverv har stor betydning for, hvilke energiløsninger der er hensigtsmæssige.

Frem til den 1. oktober fejrer Naalakkersuisut og Nukissiorfiit 25 år med vandkraft., og den 30. sep. klokken 14 inviterer naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen til fejring af 25 år med vandkraft i Nuuk Forsamlingshus.

 

Kilde: AG Erhvervstema uge 39, 2018