Affald skal bruges som ressource

Nyt projekt sikrer bedre håndtering af affald i byer og bygder, så det i højere grad skaber værdi i form af energi og genbrug af materialer. 

Af Martin Poul Pedersen

Store ildelugtende dynger af skrald pynter ikke ligefrem. Slet ikke i et land med store visioner om at tjene en markant del af sine penge som en unik turistattraktion. Derfor skal Grønland blive bedre til at håndtere sit affald, og den udfordring har Naalakkersuisut i samarbejde med kommunerne taget på sig.

Sidste år blev et stort projekt sat i søen med 7,3 mio. kroner til affaldshåndtering i kommunerne. Herunder ansættelse af nye miljømedarbejdere og mulighed for at afprøve nye tilgange til transport af affald. Her ligger nemlig en af de helt store udfordringer.
– Området har jo desværre en dårlig historik. Men nu er man i fuld gang med at bruge en masse energi og midler på at blive bedre til at pakke affald og sende affald, og det er et vigtigt skridt, siger Frank Rasmussen, der er fagchef på affaldsområdet i Sermersooq kommune.

Her er der de seneste år kommet stort fokus på at få ryddet op og – ikke mindst – på at gøre det på klogt, så affaldet skaber mest mulig værdi. Derfor er affaldprojektet og samarbejdet med Naalakkersuisut også kærkomment.
– Vi har været i gang med det er længe, men selvfølgelig betyder det meget, at alle trækker i den samme retning, og der er ingen tvivl om, at selvstyre og kommuner er blevet bedre til at lytte til hinanden på det her område, siger Frank Rasmussen.

Mere til forbrænding
Han fremhæver, at den helt store udfordring – udover transport af affald, som afhænger af skibstransport og derfor også af vejr og is – er kapacitet på forbrændingsanlæg. Her er de eksisterende anlæg ganske enkelt for små. Så selv hvis alt affald kunne transporteres sikkert og miljøvenligt, ville man blot flytte problemet.
– Der hvor affald kan skabe værdi, er hovedsageligt, når det forbrændes. Hermed kan vi få energi og varme, så der er stort behov for at få nogle større anlæg til affaldsforbrændning, siger Frank Rasmussen.

Samtidigt arbejder kommunerne også i stigende grad med genanvendelse af materialer – for eksempel jern og metal. Ifølge Frank Rasmussen vil dette dog ikke kunne løse udfordringen med manglende kapacitet.
– Vi skal selvfølgelig genanvende så meget som muligt, men det er vigtigt at understrege, at vi i i forhold til for eksempel plastikgenanvendelse har så relativt små mængder, at det ikke kan betale sig at skulle genanvende det frem for at udnytte det som brændsel, siger han.

 

Verdensmål og genbrug
Alligevel er genanvendelse også et i stigende grad vigtigt tema for Grønland. I den forbindelse er en mere strømlinet affaldshåndtering et vigtigt skridt på vejen til at kunne få gavn af såkaldt cirkulær økonomi. Det handler kort fortalt om nedbringelse af affaldsmængder og mere genanvendelse – og dermed i højere grad omdannelse af affald til en værdifuld ressource.

Det arbejdes der blandt andet med i CSR Greenland, som i samarbejde med en række organisationer og med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål på vej med en ny rapport for potentialet i cirkulær økonomi.
– Både fra forbrugere og borgere lokalt og fra verdenssamfundet er der et stigende pres for at leve op til FNs Verdensmål. Derfor er det rigtigt godt, at Selvstyret er i gang med at kortlægge hvordan de verdensmålene hænger sammen med de forskellige fagområder. Affald er en del af det og derfor er det også vigtigt, at der er fokus på det, siger Ulla Lynge.

 

FAKTA

Affaldsprojekter i alle kommuner

For at forbedre affaldshåndteringen i de mindre byer og bygder har samtlige kommuner med støtte fra Naalakkersuisut igangsat projekter, der går ud på at transportere affald fra bygder og mindre byer til behandling på de større anlæg i byerne.

Når affald bliver pakket og transporteret korrekt, minimeres risikoen for, at for eksempel plasticaffald og andet affald spredes i naturen og i havet via luften.

Via projektet er der uddelt 7,3 millioner kroner.

Kommune Kujalleq har modtaget støtte til transport af affald fra Narsaq, Igaliku og Qassiarsuk til Qaqortoq.

Qaasuitsup Kommunia har fået støtte til et affaldstransport projekt, hvor affaldet transporteres fra Qeqertarsuaq til Aasiaat

Qeqqata Kommunia har fået støtte til afprøvning af transport af affald fra Kangaamiut og Sarfannguit til henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut.

Kommuneqarfik Sermersooq arbejdet med transportprojekter fra Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat, Arsuk og Tasiilaq til Nuuk.

Udover støtten til transportprojekterne støtter Naalakkersuisut også en

to-årig ansættelse af en miljømedarbejder i hver kommune. De nye miljømedarbejdere bland ande sikre erfaringsdeling om miljøforhold på tværs af kommunerne.

 

KILDE: AG: Erhvervstema uge 39, 2018