Sektorplan for energi- og vandforsyning

I november 2017 præsenterede Naalakkersuisut Sektorplan for energi- og vandforsyning (Sektorplanen). Den beskriver 35 målsætninger for den offentlige energi- og vandforsyning og er dermed definerende for det meste af Nukissiorfiits arbejde frem mod 2030.

Sektorplanen har tre hovedmålsætninger:

  • Priserne skal sænkes for el og vand.
  • I 2030 skal den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang være baserede på vedvarende energi.
  • Energi- og vandforsyningen skal moderniseres.

Priserne skal sænkes for el og vand

Pr. 1. januar 2018 indførte Naalakkersuisut et ensprissystem for el og vand. Det betyder, at alle forbrugere i landet nu betaler det samme for en m3 vand (19 kroner) og det samme for en kWh el (1,60 kroner). Den landbaserede fiskeindustri betaler ned til 7,85 kroner for en m3 vand og 66 øre for en kWh el. Ensprissystemet giver alle borgere økonomisk lige adgang til el og vand.

I 2030 skal den offentlige energiforsyning i videst muligt omfang være baseret på vedvarende energi

Her i landet findes mange store vandkraftpotentialer. Mulighederne for vedvarende, stabil og billig energi er derfor gode. Det besluttede man at udnytte ved at bygge landets første vandkraftværk, Buksefjorden, ved Nuuk i 1993.

Der er løbende blevet bygget nye vandkraftværker, og Buksefjorden er blevet udvidet. Det betyder, at i 2017 var 67,5 % af al den energi, Nukissiorfiit afsatte, baseret på vandkraft. Det er der god grund til at være stolte af. Hver eneste kWh, der bliver produceret ved hjælp af vandkraft, sparer samfundet for at skulle investere i olie, og dermed sende penge ud af landet. Udover økonomiske fordele er det naturligvis også bedre for miljø og klima. Af disse grunde skal vi i Nukissiorfiit fremadrettet benytte vedvarende energikilder som vandkraft, vind- og solenergi i energiforsyningen.

Foruden løbende at revurdere, hvorvidt der skal opføres eller udvides vandkraftværker, undersøger Nukissiorfiit også, om man kan bruge teknologier, der ikke tidligere har været anvendt i Grønland. Således igangsatte Nukissiorfiit sommeren 2017 et pilotprojekt med et hybridanlæg, der kombinerer vindturbiner og solfangere med en batteribank. Derudover er der også tilsluttet to dieselgeneratorer, der kan fungere som back-up, hvis solen ikke skinner, vinden ikke blæser, og batterierne er afladet.

I 2018 er det planen, at Nukissiorfiit rejser to mindre vindmøller i Sisimiut. Disse skal i første omgang fungere som testprojekter, der kan give os viden om udfordringerne ved at benytte vindmøller i det, til tider, hårde klima i vort land. Derudover vil der blive foretaget vindmålinger i en række byer og bygder for at vurdere, om der er potentiale for at benytte vindenergi de enkelte steder.

Modernisering af drikkevandsforsyningen

Sektorplanen indeholder også en række målsætninger om udvikling af drikkevandsforsyningen. Der skal blandt andet frem mod 2019 for byer, og 2025 for bygder, implementeres ”Dokumenteret Drikkevandssikkerhed”, DDS. DDS skal sikre, at der bliver stillet større krav til håndteringen af drikkevand.

Sektorplanens mål er beskrevet i denne pjece.

Du kan læse hele Sektorplan for energi- og vandforsyning her.

Sektorplanskort