Grønlands Elmyndighed

Grønlands Elmyndighed er en kontrolfunktion under Nukissiorfiit, som sikrer, at de gældende love og forordninger vedrørende el-sikkerhed og gassikkerhed bliver overholdt af såvel Nukissiorfiit som forbrugere og installatører i hele landet.

Grønlands Elmyndighed har hovedsæde i Nuuk. I byer rundt om i landet er det de lokale energitjenester, der varetager Elmyndighedens opgaver.

Se Elmyndighedens hjemmeside her.

El-sikkerhed

Elmyndigheden har det overordnede ansvar for el-sikkerheden både ved produktion, transmission, distribution og brug af elektricitet. Det betyder, at Elmyndigheden bl.a. administrerer alle autorisationsordninger på el-området og el-sikkerhed på produkter, herunder kontrol af el-sikkerheden i elektrisk legetøj, belysning, hvidevarer mm.

Elmyndighedens ansvar og opgaver er fastsat i ”Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel”.

Gassikkerhed

Grønlands Elmyndighed er også gasmyndighed. Det betyder, at myndigheden varetager tilsyn med gasinstallationer, sætter regler for anvendelse af materiel og udsteder autorisationer, som beskrevet i ”Inatsisartutlov nr. 10 af 3. juni 2015 om gasanlæg, gasmateriel og krav om autorisation”.