Love og bekendtgørelser

De lovgivningsmæssige rammer for Nukissiorfiits forsyning fremgår primært af Finansloven, landstingsforordningen om energiforsyning fra 1997 (med senere ændringer) og landstingsforordningen om vandforsyning fra 2007.

De relevante love, forordninger og bekendtgørelser for energi- og vandforsyningen kan læses her.

Love og forordninger

 

Bekendtgørelser