Fordelingsregnskab og enhedsomkostninger

Nukissiorfiit laver årligt et fordelingsregnskab, hvor de såkaldte enhedsomkostninger beregnes for de lokaliteter, som Nukissiorfiit forsyner. Enhedsomkostningerne viser, hvad det koster at producere og levere hver enhed el, vand og varme i de enkelte byer og bygder.