Varsling om lukning af el- og vandforsyning i Illorsuit

Nukissiorfiit har efter evakueringen af beboerne i Illorsuit den 17. juni 2017 sikret fortsat drift af elværket og vandværket. Formålet har været at sikre fortsat forsyning af Illorsuit med strøm og vand. Nukissiorfiits lokale medarbejdere har også været evakueret, således at disse ikke udsættes for unødig risici i forbindelse med et eventuelt nyt fjeldskred. Der har indtil videre kun været gennemført kortvarige besøg med henblik på påfyldninger af olie, kølevæske m.v.

Denne situation er dog uholdbar, da Nukissiorfiit ikke kan garantere for vore medarbejderes sikkerhed. Derfor vil der blive lukket for al drift af el- og vandforsyning i Illorsuit.
Denne nedlukning vil finde sted fra mandag d. 4. september 2017.

Nukissiorfiit har løbende fulgt udviklingen af sikkerhedssituationen i Nuugaatsiaq og Illorsuit og herunder de overvejelser der har været i relation til opstilling af et egentligt varslingssystem i tilfælde af et nyt fjeldskred. Nukissiorfiit ser ikke umiddelbart indikationer på, at et sådant varslingssystem vil blive opstillet i den nærmeste fremtid, og vurderer som følge heraf, at sikkerhedsforanstaltningerne ikke er tilfredsstillende i forhold til at Nukissiorfiit kan forsvare at sende mandskab ud til bygden for service og kontrol af såvel elværket som vandværket i Illorsuit.

Forbrugerne anmodes inden den 3. september fremsætter eventuelle bemærkninger til den planlagte nedlukning, herunder særlige konsekvenser for deres boliger, inventar m.v.

Nukissiorfiit medarbejdere vil ikke være i stand til at sikre kundernes anlæg, brugsgenstande m.v. mod eventuelle følgeskader af nedlukningen. Dette er alt andet lige et ansvar som den enkelte ejer må påtage sig. Det skal i den forbindelse anføres:

at Nukissiorfiit ser sig nødsaget til at fraskrive sig ethvert ansvar for ødelagte effekter, varer m.v. (frostvarer, tyvetækkelige effekter m.v.), jf. Salg- og leveringsbetingelser for offentlig levering af el, vand og fjernvarme nr. 9 gældende fra 6. juni 2014, punkt 8.2. om force majeure:

”Nukissiorfiit påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hær- værk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikt eller andre forhold, der er uden for Nukissiorfiits kontrol.”

Kontakt til Nukissiorfiit vedrørende den planagte nedlukning.

Nukissiorfiit kontaktpersoner vedrørende den plangate nedlukning vil være følgende:
Distriktschef Kjell Bergmann. telefon 54 92 92
Kontorleder Franz Petersen. telefon 95 41 02
Nukissiorfiit Kundeservice. telefon 80 11 50

Termin for fremsættelse af bemærkninger til den planlagte nedlukning er 3. september 2017.