Vand fra ældre ledningsnet

Vandforsyningen i Qaqortoq består af et ældre vandledningsnet, hvor ledningsnettet hovedsageligt er af støbejernsrør.
Dette betyder, beklageligvis, at vandet kan blive misfarvet af okker i vandledningen. Dette ses ved, at vandet er brunligt når det aftappes fra vandhanen.
Som følge af den seneste fokus på det ”brunligevand” er det vigtigt for Nukissiorfiit at understrege, at vandet ikke er farligt at drikke.

Til information til de ramte forbrugere kan vi oplyse, at der er igangsat et større program, som har til formål at udskifte vandledningsnettet inden for den nærmeste årrække.
Der er tale om en større opgaver som alt andet lige skal gennemføres etapevis – og gerne i samarbejde med andre ledningsejere således at der kun foretages opgravning én gang hvert sted i byen.

Nukissiorfiit beklager de gener som forbrugerne i Qaqortoq måtte opleve.
Udskiftningsprogrammet forventes gennemført i løbet af de næste tre til fire år.