Ungasianiit kiassarnermut ruujorinik annertuumik allanngortiterineq

Nuummi najugallit amerlanerit malugereersimassavaat Nuussuup ilaani assaasoqangaatsiartoq. Tassungalu peqqutaavoq pilersaarutasumik annertuumik ungasianiit kiassarnermut ruujorit iluarsartuunneqarnissaat.

Suliaq pingasunngorlugu ingerlanneqassaaq, ataatsikkulli suliarineqarlutik. Suliassat marluk sivisuumik ingerlanneqartussaanerat pissutigalugu Nuummi pilersuinermut sunniuteqassaaq. Ungasianiit kiassarnermut ruujorilersuinissaq annertungaatsiarpoq, Nunngarut-miit Pisiffik Nuussaq-p tungaanut. Ledning-it taakku Nuussuaq-mi  Nuuk-llu akornanni ungasianiit kiassarnermut atassuteqaatinut ilaalissapput. Maannakkut imminnut atassuteqanngillat, imatut paasillugu ikuallaavimmiit kialiorneq tamatigut kiassarnermut atorneqarsinnaanani.

Pisiffik-up nalaaniit ledning-it Manngua aqqusaarlugu ammut Industrivej-kut Nordhavnsværk-mut (NHV) ingerlanneqassapput, tassanilu Nuuk ruujoreqarfianut atassuteqalissallutik. Manngua-ni aammalu Industrivej-mi sulineq arlariinnik immikkoortukkaarlugit suliarineqassapput, naatsorsuutigineqarpoq immikkoortoq siulleq ukioq 2018-mi aallartinneqassasoq.

Atassuteqaat nutaassaaq suliarineqarnikuuvoq siunissami “kiassarnermut atassuteqaataaffissuartut” atorneqalernissaa eqqarsaatigalugu. Tassunga atatillugu ruujorit nunap qaavaniittut nunap ataanut ilineqassapput. Tamannalu  maannakkorpiaq  assaanernut, nipiliornernut aammalu aqqusinernik assersuinernut persaqusersuinernik kinguneqarput, tamannali siunissami isikkuminarnerulerumaarpoq ruujorit nunap qaavaniikkunnaarpata.

Tulliullugu aamma suliarineqarumaarpoq 60 kV attaveqaat NTR ( Nuuk transformerstationen nordhavnsværk-ip nalaaniittoq ) Qinngorput tungaanut. 60 kV attaveqaat aammalu ungasianiit kiassarnermut ledningit ataatsikkut suliarineqassapput assaaqqinnissaq pinaveersaarniarlugu. 60 kV ledningi nutaaq kaajalukaarfittut atassutaasussaavoq, taamaasilluni siunissami Qinngorput NTR-miit aammalu transformerstation Qinngorpumiittumiit pilersorneqarsinnaalerniassammat.

Kiisalu assaanermut atatillugu aamma imermik aqqutit ilai taarsersugassat taarsersorneqassapput.

Suliasssaq ungasianiit kiassarneq aammalu 60kv Nuuk-mi sanaartornermi annertunerpaat ilagaat, pingaartumik Nuussuaq-p nalaani assaaneq.

Nukissiorfiit-p naatsorsuutigaa allannguinerit oktober-p naalernerani naammasseriissallugit.

Ataatungaani ilusilersukkami takuneqarsinnaavoq piffiit eqqartorneqartut marluk.