Thomas Alaufesen modtog Kongehusets anerkendelse

Nukissiorfiits mangeårige ansatte Thomas Alaufesen modtog Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års tro tjeneste

Nukissiorfiits afdeling i Attu dannede rammen om den højtidelig ceremoni, tirsdag den 19. november, da bygdepasser Thomas Alaufesen modtog sin fornemme medalje.

Thomas Alaufesen var kun 21 år, da han startede som bygdepasser i Attu. Som bygdeansat oplevede han med tiden de mange udfordringer, det førte med sig, da personalet måtte tilpasse sig og tilegne sig kvalifikationer, i takt med den tekniske udvikling. Thomas Alaufesen tog gennem sit arbejdsforløb kompetenceudviklende uddannelser og kurser. Med det i bagagen har han derfor tilegnet sig stor kompetence til at passe, drifte og vedligeholde anlæg.

– Thomas Alaufesen har altid fuldt ud forstået og tilpasset sig strukturelle og samfundsmæssige krav, vilkår og kriterier. Han er et velafbalanceret væsen, og hans gode humør er særdeles højt værdsat i hele organisationen, udtaler René E. Fleischer, distriktschef i Distrikt Disko.

Thomas arbejder ikke kun for Nukissiorfiit. Han har også i mange år arbejdet indenfor brandberedskab og er i dag brandchef i Attu. Ikke nok med det er han også selvstændig indenfor vvs-arbejder og service af oliefyr.

Nukissiorfiit ønsker Thomas Alaufesen et stort tillykke med den velfortjente fortjenstmedalje fra Dronningen og siger ligeledes mange tak for hans mange års tro tjeneste.

FAKTA: Historik på forsyningen af bygder

Elforsyningen i bygderne startede tidligt med, at en enkelt institution (oftest KGH) fik installeret et aggregat til egen forsyning. Efterhånden kom der flere anlæg i bygden, og forbrugerkredsen blev udvidet.

I begyndelsen af 1970’erne stod det nogenlunde klart, at staten ikke ønskede at foretage særligt mange investeringer i bygderne. Derfor etableredes en tilskudsordning, hvorefter stat, landsråd, kommunerne og andelsforeninger sammen finansierede opførelse af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne.

Ved indførelse af Hjemmestyret i 1979 overtog Hjemmestyret statens og landsrådets andele af finansieringen.

I årenes løb var der mange steder problemer med at få andelsforeningerne til at fungere, hvor kommunerne overtog ansvaret for offentlig forsyning i 1986 i bygder.

”01. januar 1998 overtog Nukissiorfiit ansvaret for offentlig el- og vandforsyning i bygderne og kunne herefter for alvor kalde sig for et landsdækkende forsyningsselskab.” – citat fra bogen ”Qulleq Qaammarissoq – Det Hvide Lys”.