Større omlægning af fjernvarmerør

De fleste borgere i Nuuk har sikker registreret, at der er en del graveaktivitet i Nuussuaq området. Dette skyldes et omfattende projekt med omlægning af fjernvarmerør.

Konkret består projektet af en tre separate delopgaver, som bliver udført samtidig. To har rimelig langtrækkende konsekvenser for driften i Nuuk. Der lægges nemlig nye fjernvarmerør i en større dimension fra Nuungarut, hele vejen til Pisiffik i Nuussuaq.
Disse ledninger bliver en del af den nye forbindelse mellem Nuussuaq fjernvarmenet og Nuuk fjernvarmenet. Lige nu er der ingen forbindelse, som betyder, at varmen fra forbrændingen ikke altid kan afsættes til opvarmning.

Efter Pisiffik skal ledningen føres ned af Manngua igennem industrivej frem til Nordhavnsværket (NHV) – hvor den bliver forbundet med Nuuk-nettet. Arbejdet ved Manngua og industrivej vil blive lavet i flere etaper, hvor den første forventes startet i 2018

Den nye forbindelse er lavet i en dimension, så den i fremtiden kan fungerer som en slags “motorvej for varme”. Ved samme lejlighed bliver de ledninger der på nuværende tidspunkt ligger over jorden lagt underjordisk. Dette medfører lige nu gener i form af opgravning, støj og vejafspærringer, men for fremtiden betyder det, at området fremstår pænere uden overjordiske rør.

Som det andet laves der en ny 60kV forbindelse fra NTR (Nuuk Transformerstation, ved Nordhavnsværket) hele vejen til Qinngorput.
60kV ledningen bliver lagt sammen med fjernvarmeledningen, for at spare på opgravningen. 60kV ledningen bliver en del af en ny ringforbindelse, således at Qinngorput i fremtiden både kan forsynes fra NTR og fra Transformerstationen i Qinngorput (QIN).

Endelig vil der i forbindelsen med opgravningen, bliver udskiftet vandledninger, der hvor det er relevant.

Fjernvarme opgaven og 60kV opgaven er nogle af de største byggeprojekter i Nuuk p.t. Særlig opgravning omkring Nuussuaq.

Nukissiorfiit har planlagt at omlægningerne står klar ultimo oktober.

Nederst ses skitse på de to omtalte områder.