Situationen i Nuugaatsiaq, Niaqornat og Illorsuit

19/06-2017, kl. 17.10

Nuugaatsiaq:
Elværket er intakt og nedlukket og bygden er derfor uden elforsyning.
Nukissiorfiit har 3 brændstoftanke ved elværket, hvoraf en blev skyllet i havet, da flodbølgen ramte bygden. I den bortskyllede brændstoftank var der en beholdning på ca. 6600 liter. De to øvrige har forskubbet sig fra fundamentet, men det er forventningen, at de vil kunne bruges i forbindelse med reetablering af elforsyningen.

Vandforsyningen er afbrudt, men formentlig intakt – det endelige overblik vil først kunne dannes, når det bliver muligt at besigtige eventuelle skader.

Niaqornat:
Elværket kører ubemandet og sikrer forsyning af bygden i nogen tid, herunder til TELE’s forsyningsanlæg. Vandforsyningen er ligeledes i drift. Der er etableret fjernovervågning af elværket, således at man i Uummannaq kan overvåge elforsyningen af bygden.

Illorsuit:
Elværket kører ubemandet og sikrer forsyning af bygden i nogen tid, herunder til TELE’s forsyningsanlæg. Vandforsyningen er ligeledes i drift.