Rent vand over hele landet

Den 1. juli kom det sidste prøveresultat i hus, og dermed kan den sidste kogeanbefaling i Isertoq nu ophæves. Dermed kan alle Nukissiorfiits vandværker melde, at de leverer rent drikkevand over hele landet.

-Det er faktisk et historisk øjeblik, at vi har opnået, at der ikke længere er kogeanbefalinger er i Grønland. Det er der ikke ret mange andre lande, som kan præstere, i Danmark som vi ofte sammenligner os med, er der fx flere kogeanbefalinger. Vi er rigtig stolte over vores drikkevandskvalitet, fortæller fungerende energidirektør Claus Andersen-Aagaard.

Siden man indførte national kontrol med den offentlige vandforsyning i 2007 har der været mange eksempler på, at forbrugerne har skullet koge deres vand, før det kunne drikkes. Siden 2007 har der altid været mindst 1 kogepåbud i landet, og så sent som i 2016 var der kogepåbud i næsten 20 forskellige byer og bygder. Mandag d. 1. juli 2019 blev kogepåbudet i Isertoq så ophævet, dermed er der for første gang nogensinde ikke et gældende kogepåbud i vores land.

Dette er udbyttet af en 6 år lang målrettet indsats i Nukissiorfiit med at få højnet drikkevandskvaliteten og indført nye forbedrede standarder for drikkevandshåndtering.

-I de senere år er antallet af kogeanbefalinger blevet betydeligt mindsket. Det skyldes først og fremmest en engageret indsats fra vores dygtige medarbejdere. Til alle vores medarbejdere som har arbejdet utrætteligt med at få det her til at blive til virkelighed, vil jeg gerne udtrykke en kæmpe tak!  Det er en milepæl for vores indsats med modernisering og optimering af vandforsyningen i Grønland. Vi er nu et vigtigt skridt nærmere virkeliggørelsen af målsætningerne på vandområdet i Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og Vandforsyning. Vi kan dog ikke love, at der ikke kommer flere kogepåbud, men kurven går den rigtige vej, og det er meget flot resultat vi har i dag, afslutter Claus Andersen-Aagaard.

 

For yderligere oplysninger kontakt:
Chef for ledelsessekretariatet Sune Tougaard
Tlf.: 34 95 89
Mail: lg.ti1568629769ifroi1568629769ssiku1568629769n@otu1568629769s1568629769