Nukissiorfiit anorisaatinik misileraavoq

Nu­kis­si­or­fiit u­ki­a­mut Si­si­mi­u­ni a­no­ri­saa­tit mi­ki­sut mar­luk nap­pas­sa­va­i ta­ma­tu­ma­ni si­u­ner­taa­voq Nu­nat­sin­ni a­no­ri­mit nu­kis­si­or­ner­mik an­ner­tu­ne­ru­su­mik i­li­si­ma­sa­qa­ler­nis­saq aam­ma mi­si­lit­ta­ga­qa­ler­nis­saq.

Nu­kis­si­or­fiit i­li­ma­gaat a­no­ri­saa­tit nu­na­qar­fin­ni nu­kis­si­a­mik pi­ler­su­i­ner­mi mi­ngut­sit­sin­ngit­su­tut ta­per­taal­lu­tik a­tor­ne­qar­sin­naas­sa­sut.

Taa­maat­tu­mik nu­kis­si­or­fiit nap­paa­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut i­nger­laa­var­tu­mik na­li­ler­sor­ni­ar­paat a­no­ri­saa­tit, Nu­nat­sin­ni is­sit­tup si­laan­naa­ni i­laa­ti­gut peq­qar­niis­sin­naa­su­mi, qa­noq i­nger­la­ner­sut.

A­no­ri­saa­tit mi­ki­sut mar­luk Si­si­mi­u­ni KTI-p eq­qaa­ni si­ul­ler­mik nap­par­ne­qas­sap­put. Nu­na­miit 25 me­te­rit mis­saan­nik por­tus­su­se­qas­sap­put aam­ma a­jor­nan­ngit­su­mik nap­par­ne­qar­sin­naap­put. A­no­ri­saa­tit 25 kW-mik sak­kor­tus­su­se­qar­put naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­por­lu 80-140 MWh-i­mik a­no­ri­saat a­taa­seq u­ki­u­mut sar­fa­li­or­sin­naas­sa­soq.
A­no­ri­saa­tit taak­ku mar­luk tu­ngaan­nut nap­par­ne­qar­nis­saan­nut ki­ngu­sin­ne­ru­suk­kul­lu su­li­a­ri­sar­nis­saan­nut aq­qu­ser­ni­or­to­qas­saaq. Taa­ma­tut­taaq a­no­ri­saa­tit aam­ma net­sta­ti­o­nip qa­nin­ner­paap a­kor­nan­ni in­naal­la­gis­sa­mut ka­be­li­mik si­aar­si­so­qas­sal­lu­ni.

A­no­ri­saa­tit nu­kis­si­a­mik a­taa­var­tu­mik tun­nga­ve­qar­tu­mik pis­sar­sif­fi­u­sin­naa­su­nut al­la­nut i­lan­ngul­lu­tik Nu­nat­sin­ni nu­kis­si­a­mik ni­oq­qu­tis­si­or­ne­rup mi­ngut­sit­sin­ngin­ne­ru­su­mut nuuk­ki­ar­tor­ne­qar­nis­saa­nut ta­per­taas­sap­put, kii­sa­lu mi­si­le­raa­neq Nu­kis­si­or­fiit si­u­nis­sa­mut i­li­uu­sis­sa­tut pi­ler­saa­ru­taa­nut i­laa­voq, tas­sa 2030-mi a­taa­var­tu­mik tun­nga­ve­qar­tu­mik nu­kis­si­or­ne­rup 100 pro­centin­ngor­nis­saa­nik a­ngu­ni­a­ga­qar­ne­ra­nut.

Su­li­ni­ut ta­mak­ker­lu­ni KTI-Si­si­mi­u­nit i­ki­or­te­qar­lu­ni i­nger­lan­ne­qar­poq, tas­san­nga a­no­ri­saa­ti­nik pi­ler­sit­si­neq aam­ma i­nger­lat­si­neq a­tu­ar­fi­up i­lin­ni­ar­tu­i­nik i­lin­ni­ar­tit­si­ner­mi a­tor­ne­qar­ni­ar­poq. Taa­ma­tut­taaq DTU Ar­tek teknik­ki­mik i­li­si­ma­sa­qar­ner­mut aam­ma sa­jup­pi­lun­ner­mik uut­tor­taa­ner­mut i­ki­uup­poq. Ta­mak­ku sa­ni­a­ti­gut Center for Ar­ktisk Tekno­lo­gi­mut su­li mi­sis­su­i­ner­nik i­nger­lat­si­nis­saq aam­ma a­no­ri­saa­ti­nik i­nger­lat­si­ner­mut a­ta­til­lu­gu uut­tor­taa­nis­saq pe­ri­ar­fis­saa­voq.