Innaallagissamut, imermut aamma kiassarnermut akiligassat juunip qaammataani 2017

Nuu­gaat­si­aq, Il­lor­su­it aam­ma Ni­a­qor­nat

Nuu­gaat­si­a­mi tas­saar­ne­ra­ta ki­ngu­ne­ri­saa­nik ta­ma­tu­ma­lu ki­ngor­na Nuu­gaat­si­a­mi, Il­lor­su­ar­ni aam­ma Ni­a­qor­na­ni in­nut­taa­su­nik qi­ma­gus­suus­si­ne­rup  ki­ngu­ne­ri­saa­nik, Nu­kis­si­or­fiit in­naal­la­gis­sa­mik aam­ma i­mer­mik a­tu­i­ner­mik a­ki­li­gas­sa­nik i­nger­lat­si­ne­ra ma­tu­ma ki­ngu­li­a­ni al­las­si­ma­su­tut i­nger­lan­ne­qas­saaq.

Nuu­gaat­si­aq aam­ma Il­lor­su­it

A­tu­i­sar­tut pri­va­tit na­li­ngin­naa­sut in­naal­la­gis­sa­mik aam­ma i­mer­mik 1. juu­ni 2017-i­miit ta­ma­tu­ma­lu ki­ngor­na­ti­guu­gal­lar­toq a­ki­li­gas­sin­ne­qas­san­ngil­lat, tas­sa a­taat­si­mut i­si­ga­lu­gu a­tu­i­sar­tut a­ki­li­gas­saan­nik saq­qum­mi­us­si­vi­ne­qar­sin­naan­ngim­mat­ta. A­tu­i­sar­tut qi­ma­gus­suun­ne­qar­si­map­put aam­ma maan­nak­kor­pi­aq su­mi na­ju­ga­qar­ne­rat Nu­kis­si­or­fin­nit i­li­si­ma­ne­qan­ngi­laq.

A­tu­i­sar­tut i­nuus­su­tis­sar­si­um­mik i­nger­lat­si­sut aam­ma Pi­ler­su­i­soq na­li­ngin­naa­su­mik 1. juu­ni­mit aam­ma 15. juu­ni ti­kil­lu­gu a­ki­li­gas­sin­ne­qas­sap­put, ta­ma­tu­ma­ni pe­ri­ar­fis­sa­qar­pat a­ki­li­gas­siis­su­ti­nik tun­ni­us­si­nis­saq. A­ki­li­gas­siis­su­tit su­lif­fe­qar­fiit qul­ler­sa­qar­fii­nut nas­si­un­ne­qas­sap­put nu­na­qar­fin­ni pi­ne­qar­tu­ni i­nis­si­si­man­ngip­pa­ta.

Ni­a­qor­nat

In­nut­taa­sut qi­ma­gus­suun­ne­qar­si­ma­sut na­lu­naar­fi­gi­ne­qar­si­mam­mat nu­na­qar­fim­mut u­ter­nis­saat a­ku­e­ri­ne­qar­toq, aam­ma pif­fis­sa­mi pi­ne­qar­tu­mi pe­qan­ngis­si­ma­ner­min­ni naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­ta­ri­a­qar­mat a­tu­i­si­ma­ne­rat kil­le­qar­to­ru­jus­suu­si­ma­soq, taa­vaa Nu­kis­si­or­fiit sul­lit­ta­ga­i a­ki­li­gas­sin­ne­qas­sap­put a­tu­i­ne­rup 75 %-i­a­nik – taas­su­ma as­si­gaa sa­paa­tit a­kun­ne­rat (a­ki­li­gas­saq pi­vi­u­su­mik 25 %-i­mik an­ni­kil­li­sin­ne­qar­poq).

Aaq­qis­suus­si­neq a­tuuk­kal­las­saaq qa­noq pi­so­qar­nis­saa­ta paa­si­ne­qar­nis­saa­ta tu­ngaa­nut, taa­ma­tut­taaq ta­ma­tu­mun­nga al­lan­nguu­tit aal­lar­tin­ne­qar­sin­naa­ler­pa­ta.