Indvielse af Igaliku-projekt

Energidirektøren har i dag foretaget en vellykket indvielse af Nukissiorfiits af hybridprojektet, i Igaliku.
Omkring 100 gæster bestående af lokale beboere og bygdebestyrelser deltog i indvielsen sammen med et udvalg af repræsentanter fra de entreprenører der har opstillet anlægget samt kernemedarbejdere fra Nukissiorfiit der har varetaget projektet.
Indvielsen blev foretaget under en skyfri himmel, hvilket var ideelt for at fremvise hvordan solcellerne virker.
Bygden har i øvrigt været forsynet med strøm fra solcelleparken hele dagen, ligesom batterierne er fuldt opladet til senere brug når solen forsvinder.  

Fremsendt et udpluk fra energidirektørens tale ved indvielse af hybridprojektet i Igaliku, torsdag den 27. juli 2017:

”I dag er en stor dag for Nukissiorfiit.
I dag indvier vi Nukissiorfiits allerførste hybridprojekt i denne fantastisk smukke bygd – Igaliku.
Projektet viser på en ganske fin måde, alt det vi arbejder med og står for i Nukissiorfiit:
– At vi i Nukissiorfiit gør Grønland grønnere.
– At vi i Nukissiorfiit er parate til at se på nye muligheder og nye løsninger.
– At vi i Nukissiorfiit skaber værdi ved at bringe viden og forskellige ekspertiser i spil

Nukissiorfiit gør Grønland grønnere
Det her projekt er et konkret eksempel på, hvordan Nukissiorfiit gør Grønland grønnere på nye måder. Når projektet er fuldt implementeret er det ambitionen, at vi kan skære betydeligt ned på brugen af dieselolie og i stedet bringe lokale og bæredygtige energiressourcer – nemlig sol og vind – i spil.  Til gavn for såvel det lokale klima som det globale klima.

Nukissiorfiit ser muligheder og nye løsninger
Projektet er det første projekt i Nukissiorfiit-regi, hvor man kombinerer sol, vind og en batteribank med et klassisk dieselgeneratoranlæg.  Det helt, helt specielle ved det her projekt er at teste samspillet mellem de fire komponenter under grønlandske forhold til forsyning af kunder – i dette tilfælde til forsyning af kunderne her i Igaliku.

Lidt mere om projektet.
Projektet består af 620 m2 solcellepaneler opsat på et 1.400 m2 stort areal. Oven på solcellepanelerne er der blevet monteret 67 stk. vandrette vindturbiner. Batteribanken opsamler den energi, der produceres på solcellerne og/eller vindturbinerne, og som ikke umiddelbart bruges af bygdens forbrugere. Batterierne lagrer energien, indtil der er behov for at supplere bygden med energi ved lav produktion på solcellerne og vindturbinerne.
 

Når der ikke er hverken sol eller vind og batterierne er tømt for energi anvendes dieselgeneratoranlægget til at forsyne bygden med strøm. Det er Nukissiorfiit forventninger, at der i hele perioden fra tidlig forår til sen efterår kan produceres en væsentlig del af energien fra sol eller vind. Og dermed mindre behov for dieselolie.

Som nævnt er det et pilotprojekt som vi løbende vil gøre en stor indsats for at udvikle og forbedre, eventuelt også sammen med andre vedvarende energikilder.
Det er vigtigt for mig at understrege nøgleordet teste. Det her er et pilotprojekt, som vi og andre vil følge nøje og høste en masse erfaringer fra.  Vi skal lære nye ting, nye teknologier, nye måder at frembringe energi på. De indhøstede erfaringer fra pilotprojektets forsyningsanlæg vil på sigt danne baggrund for beslutning og måske opstilling af lignende anlæg andre steder i Grønland. 

Nukissiorfiit skaber værdi ved at bringe viden og ekspertiser i spil
Vi har i Nukissiorfiit over 20 års erfaring med brug af vedvarende energi – og det er især indsigt i og udnyttelse af mulighederne omkring vandkraft. Vi er i Nukissiorfiit rigtig gode til at få tingene til at fungere i en grønlandsk kontekst – at få ting til at fungere under vanskelige klimatiske forhold 24 timer i døgnet – 7 dage om ugen – 365 dage om året. Det er viden og erfaring, som vi i Nukissiorfiit hele tiden anvender, både når vi planlægger, projekterer og drifter vores mange anlæg.

Jeg vil derfor i dag gerne sige stor tak til PM Energi fra Danmark, LED Solar fra Maniitsoq og QEF fra Qaqortoq. Nukissiorfiit værdsætter og har stor respekt for Jeres ekspertiser på de forskellige områder – ekspertiser som er helt afgørende for, at vi kan omsætte vores viden til konkrete projekter som dette.  I har alle leveret en kæmpe indsats, som gør, at projektet er blevet til virkelighed. 

Anlægget bliver nu overdraget til det videre testforløb i nært samarbejde med interne og eksterne interessenter”.