Havari af vindmølle

Sisimiuts testcenter har konstateret, at den først opsatte vindmølle har tabt en vinge

Vindmøllen vil snarest blive lagt ned for yderligere undersøgelser. Dette vil blive foretaget når vejrforholdene tillader det.

Den anden af de to opstillede testvindmøller er stoppet og vil blive genopstartet, så snart Nukissiorfiit finder det forsvarligt at fortsætte testperioden.

Der er ikke sket personskade i forbindelse med uheldet.

Uheldet er ikke unikt, idet andre vindmølle producenter også har oplevet lignende uheld.