Fakturering for el, vand og varme for juni måned 2017

Nuugaatsiaq, Illorsuit og Niaqornat
Som en følge af oversvømmelsen af Nuugaatsiaq, og den efterfølgende evakuering af beboere i Nuugaatsiaq, Illorsuit og Niaqornat, vil Nukissiorfiit igangværende opkrævning af forbrug af el og vand blive foretaget som anført nedenfor.

Nuugaatsiaq og Illorsuit
De almindelige private forbrugere opkræves ikke for el og vand fra 1. juni 2017 og indtil videre, da det overordnet ikke er muligt at præsentere kunderne for regningerne. Kunderne er evakuerede og deres aktuelle adresse er ukendt for Nukissiorfiit.

Erhvervskunder og Pilersuisoq opkræves på sædvanligvis for perioden fra 1. juni og til 15. juni, i det omfang det er muligt at aflevere fakturaerne. Fakturaerne sendes til virksomhedernes hovedkontor, som ikke fysisk er i disse bygder.

Niaqornat
Da de evakuerede borgere igen er meddelt tilladelse til at returnere til bygden, og der i den periode de har været fraværende, formodes at have haft et meget begrænset forbrug, vil Nukissiorfiits kunder blive opkrævet 75 % af forbruget – svarende til en uge (konkret er regningen reduceret med 25 %).

Ordningen er midlertidig indtil situationen er afklaret, ligesom ændringer hertil kan iværksættes.