Drikkevandet i Nuuk

Vi har fået henvendelser om at vandet igen har en anderledes lugt i dele af Nuuk by. Vores kollegaer arbejder på at løse det.

Drikkevandet i Nuuk renses over flere trin:

1: Sandfilter for at fjerne grove organiske forbindelser i vandet

2: UV-filter for at dræbe bakterierne i vandet

3: Udluftning af vandet for at fjerne løse organiske forbindelser i vandet

4: Klorering for at forhindre bakterievækst

Der bliver jævnligt taget prøver af vandet fra vandværket. Prøverne bliver gennemgået af tilsynsmyndighederne og landslægen. Alle disse prøver viser tilfredsstillende resultater.