Det videre arbejde med Nukissiorfiit vedvarende energiprojekt i Igaliku

De store jordarbejder i Igaliku er gået i gang igen efter vinteren. Det sker for at skabe rammerne for det kommende forsøgsprojekt, der skal forsyne bygden med grøn energi.

Helt konkret er der tale om projektet: ”Hybridforsyning i bygder- Igaliku” som består af et såkaldt hybridanlæg. Det vil bestå af en kombination af solceller, vindturbiner og en batteribank, der forventes at blive taget i brug denne sommer. Hertil tillige et traditionelt dieselgeneratoranlæg.
Bygdens eksisterende dieselgenerator, som i dag forsyner bygden med el, skal fortsat forsyne bygden i vintermånederne, men forventes i sommermånederne kun at skulle anvendes når der ingen sol eller vind er til rådighed.

Kort om projektet:
Nukissiorfiit iværksatte i 2015/2016 arbejdet med at udarbejde projektgrundlaget for et vedvarende energiprojekt med henblik på styrkelse af virksomhedens grønne profil.
En referencegruppe er tilknyttet projektet. Blandt andet for at styrke den faglige fundering og fastholde projektets formål, samt ikke mindst, at fortælle andre om projektets fremdrift.

Målsætning med projektet
Projekt ”Hybridforsyning i bygder -Igaliku” er oprettet, som et udviklingsprojekt med en målsætning om:

  • at afprøve alternative muligheder for energiforsyning til bygder,
  • at gøre forsyningen mere CO2-neutral,
  • at indhente driftsdata fra hybridanlæg, forud for udvikling af vedvarende energikilder i Grønland,
  • at bedømme om projektet med fordel vil kunne gøres til en anlægsmodel for andre bygder,
  • at vurdere, i hvilket omfang hybridforsyning kan føre til positive samfundsøkonomiske konsekvenser i en mere bred betydning.

Billedtekst:
Her bliver der gravet på pladsen i Igaliku. Her skal nemlig stå solceller og vindturbiner m.m., der skal være med til at forsyne bygden med grøn el i sommermånederne.
Foto: Nukissiorfiit