Det bliver billigere at deltage i forsøgsprojekt om elbiler i Nuuk

Nu kan du få opladet din elbil billigere i Nuuk og deltage i forsøgsprojektet om opladning af elbiler ved etagebyggeri.

Nukissiorfiit har lavet en foreløbig evaluering af det forsøgsprojekt med opladning af elbiler, der blev startet i Nuuk i oktober 2016. For at øge interessen for at deltage i projektet sætter Nukissiorfiit nu prisen ned.

Fra i dag, og indtil det tilhørende betalingsmodul er i drift, vil alle gratis kunne oplade deres elbil ved hurtigladeren, der er opstillet i kælderen i Nuuk Center. Nukissiorfiit annullerer desuden det tilmeldingsgebyr på 4000 kr., som elbilejere tidligere har skullet betale for at få råderet over en af de 12 ladestandere, der er opstillet ved etagebyggeri i byen. Fremover skal der alene betales 1000 kr. i depositum for lås og nøgler, et månedligt målerabonnement på 25 kr. og almindelig el tarif (1,63 kr./kWh) for opladning.

Formålet med forsøgsprojektet i Nuuk er at undersøge, hvordan alle kan gives lige adgang til at oplade elbiler. Det kræver, at også indbyggere, der bor i etagebyggeri, får adgang til stik, hvor de kan oplade elbilerne.

Det er vigtigt for Nukissiorfiit at få driftserfaringer fra forsøgsprojektet. Ud fra erfaringerne skal det vurderes, om der skal sættes lignende initiativer i gang i andre vandkraftbyer.

De nye priser gælder fra i dag og resten af forsøgsperioden, dvs. til udgangen af 2017. Der er opstillet ladestandere ved Tuapannguit, Igimaq og Suloraq.

Der henvises i øvrigt til Nukissiorfiit midlertidige Salgs- og leveringsbetingelser for el-ladestandere (under opdatering).

Kontakt

Har du spørgsmål eller er interesseret i at deltage i projektet kan du kontakte teknisk direktør Mogens Nielsen på tlf. 34 95 40 eller mail