Atammik er med på solcellebølgen

Et solcelleanlæg er nu monteret på taget af elværket i Atammik. Solcelleanlægget er blevet installeret som en del af udskiftningen af elværket. Anlægget skal fungere som et supplement til strømforsyningen i bygden.

Solcellerne forventes at kunne producere 15-20 MWh strøm om året. Det vil betyde en årlig besparelse på 6.000 til 8.000 liter olie.

Nukissiorfiit er i gang med at undersøge, hvordan Nukissiorfiits energiforsyning i alle byer og bygder kan baseres på vedvarende energi, som vandkraft, sol- og vindenergi. Det er Naalakkersuisuts mål, at energiproduktion baseret på fossile brændstoffer skal erstattes med ny energiteknologi, og at der i 2030 skal benyttes vedvarende energi overalt hvor det er muligt.

Du kan læse mere om målene i Sektorplan for energi- og vandforsyning fra november 2017 her [link: https://www.nukissiorfiit.gl/om-os/sektorplan-for-energi-og-vandforsyning/].