NUKISSIORFINNI SULIFFIMMI PRAKTIKKERNEQ

Eqqarsaatigisimaviuk ilinniarnerit naammassigukku suna suliarissanerlugu?

Il­lit Nu­kis­si­or­fin­ni su­lif­fe­qar­fim­mi ul­loq qa­noq i­nger­la­sar­ner­soq mi­si­gi­sa­qar­fi­gi­sin­naa­vat aam­ma su­li­as­sat su­li­a­ri­ne­qar­ne­ran­ni pe­qa­taa­sin­naa­vu­tit, ta­mak­ku­a il­lit mi­si­gi­sa­qar­fi­gi­sin­naa­va­tit aam­ma i­lin­nut i­lu­a­qu­taa­sin­naap­put i­lin­ni­ak­ka­mik i­nger­lat­si­ler­nis­san­nut i­nger­la­ri­aq­qin­nis­sa­vit tu­ngaa­nut.

Il­lit meeq­qat a­tu­ar­fi­an­ni a­tu­ar­ne­rit naam­mas­se­ree­ruk­kut Nu­kis­si­or­fiit i­ki­o­ru­sup­paat­sit aam­ma taa­maa­lil­lu­ta i­nu­i­a­qa­ti­giit pit­saa­su­mik i­ne­ri­ar­tor­nis­saa­nut pe­qa­taal­lu­ni. Meeq­qat a­tu­ar­fi­an­ni a­tu­ar­tu­tut u­a­gut­sin­ni praktik­ke­ru­it, taa­va su­li­a­ti­gut sam­mi­sa­ni ar­la­lip­pas­su­ar­ni so­qu­ti­gi­sa­tit mi­si­lit­tar­sin­naa­va­tit. Su­lif­fe­qar­fin­ni a­ngi­ner­sa­nut i­laa­vu­gut nu­na ta­mak­ker­lu­gu im­mik­koor­tor­ta­qar­fe­qar­lu­ta.

U­a­gut praktik­ker­fis­sat ne­qe­roo­ru­ti­gi­sa­gut tas­saap­put ni­oq­qu­tis­si­or­ner­mi kii­sa­lu in­naal­la­gis­sa­mik, i­mer­mik aam­ma ki­as­saa­ner­mik si­a­ru­ar­te­ri­neq, aam­mat­taaq si­ne­ris­sa­mi taa­ma­tul­lu qul­ler­sa­qar­fim­mi al­laf­fis­sor­ner­mi. Ma­tu­ma a­taa­niit­toq ske­ma Nu­kis­si­or­fin­ni praktik­ker­nis­sa­mut qin­nu­te­qaa­te­qar­nis­sa­nut i­su­ma­sas­sar­si­or­fi­gi­sin­naa­vat.

SUMIIFFIK
ALLAFFISSORNEQ ALLAFFILLU
TEKNIK PILLUGU IKIUISARNEQ
NIOQQUTISSIORNEQ
NUUK
Attaveqaqatigiinnermi sulineq
Naalagaaffimmi suliaqarneq
Naatsorsueqqissaarnermi suliaqarneq
Naqitigassanik ilioqqaaneq
Aningaasarsialerineq
Pisiniarnermut siunnersorti
Naatsorsuusiornermut siunnersorti
Periutsinut siunnersorti
Naatsorsuutinik misissuisartoq
Kontorfuldmægtigi
HR-mi siunnersorti
Atuisartunik sullissineq
Suliffeqarfinnut tuniniaanermi siunnersorti
Saaffiginnittarfimmi sulineq
Kantiinami sulineq
Ingeniøri
Maskinmesteri
Suliniutinut siunersorti
IT-mi ikiuisartoq
Uuttutinik misissuinermi teknikeri
Nuna assinginik suliaqarneq
Illuliornermi konstruktør
-
Imermut, kiassanermut,
inaallagissamut aamma
nukissiamut ataavartumut
immikkut ilisimasaqarneq
Innaallagialerisoq
Maskinmesteri
VVS-montør/ ruujorilerisoq
ILAAT
Kontorfuldmægtig: Sulisut pillugit allaffissornermi suliaqarneq
Pisiniartarneq quersuit
Atuisartunik sullissineq
Ingeniøri
Suliniutinik ataqatigiissaarisoq
Uuttutinik misissuinermi teknikeri
Innaallagialerisoq
Maskinmesteri
VVS-montør/ ruujorilerisoq
Skibsmontør/ maskiinalerisoq

Qul­ler­sa­qar­fim­mi a­tu­ar­tut mar­luk­kaar­nis­saat pe­ri­ar­fis­sa­qar­poq. Praktik­ker­nis­sa­mut i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qan­ngin­nin­ni o­qa­lo­qa­ti­gi­sas­sa­vat­si­git. O­qa­lo­qa­ti­giin­ner­mi il­lit suut naat­sor­suu­ti­gi­sin­naa­ne­ri­tit o­qa­lo­qa­ti­giis­su­ti­gis­sa­va­gut aam­ma praktik­ker­ne­rup i­nger­la­ne­ra­ni il­lit suut mi­si­lit­ta­ru­sun­ne­ri­tit. Ni­oq­qu­tis­si­or­ner­mi i­nger­lat­si­vin­ni aam­ma si­ne­ris­sa­mi na­li­ngin­naa­su­mik a­taa­sik­kaar­tut praktik­ker­sin­naap­put.

Nukissiorfinni suliffimmi praktikkernissanni ingerlanissat sapinngisamik pissanganartuutinniarlugu taava ilinninngaannit qinnuteqaammik peqqaarusuppugut.

Qin­nu­te­qaa­ti­ni al­laa­se­ris­sa­va­tit suut pik­ko­rif­fi­gi­ner­lu­git aam­ma suut so­qu­ti­gi­sa­ri­ner­lu­git, paa­sis­su­tis­sat mak­ku­a i­lan­ngul­lu­git i­laa­ti­gut qa­qu­gu praktik­kis­sa­ner­lu­git aam­mat­taaq ta­maa­tut i­nger­la­nin­ni su­le­re­ru­sun­ner­lu­tit. Il­lit so­qu­ti­gi­sa­tit soor­lu as­ser­suu­ti­ga­lu­gu tas­saa­sin­naap­put as­sas­so­ru­sul­lu­tit, al­la­tas­sa­nik al­lak­ku­sul­lu­tit, ki­sit­si­si­nut tun­nga­su­nik su­li­a­qa­ru­sul­lu­tit soor­lu regne­ark, as­si­lii­sa­ru­sul­lu­tit, vi­de­o­li­o­ru­sul­lu­tit i­ma­luun­niit a­tor­tu­nik al­laar­tit­se­ru­sul­lu­tit. Il­lit so­qu­ti­gi­sa­tit aal­la­vi­ga­lu­git taa­va i­nger­la­vis­saq i­lin­nut tul­lu­ar­toq aaq­qis­suu­tis­sa­var­put.

Qinnuteqaatit nassiuguk uunga

Tusarfiginissat qilanaaraarput.