Ledningsdata

Nukissiorfiit stiller data om ledningsnettet til rådighed for myndigheder, rådgivere og interessenter. Materialet omfatter både el-, vand- og varmeforsyning.

Ledningskort

Ledningsdata