Teamleder til Aasiaat

Nukissiorfiit distrikt Disko søger en Teamleder EL-produktion til Aasiaat.
Du vil få ansvaret for drifts- og forsyningssikkerheden samt medarbejderne i Aasiaat.

Du vil indgå i det lokale lederteam, som består af Distriktschefen, Souschefen og teamlederne for henholdsvis produktion og distribution af el, vand og varme.

Arbejdsområde
Dit primære arbejdsområde er drifts- og forsyningssikkerheden i byen, samt løbende udvikling- og fornyelse af anlæggene.

Dine andre arbejdsopgaver vil blandt andet være at:
– Varetager rollen som projektleder jf. distriktschefens anvisning.
– Videreformidle og initiere opdatering af procedurer, instrukser og vejledninger for udførelse af distriktets arbejdsopgaver vedrørende område Aasiaat i tæt samarbejde med formanden.
– Lede og fordele faglige opgaver, medvirker til vidensdeling og motivering af medarbejderne.
– Medvirke til ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i Aasiaat i samråd med souschefen og chefen for distriktet.

Du forventes, at have:
– En teknisk videregående uddannelse som Maskinmester, ingeniør, maskinist eller lignende.
– Kørekort.
– Kendskab til SRO-anlæg.
– Kendskab til IT på brugerniveau, herunder meget gerne kendskab til IT baserede drifts- og vedligeholdelsessystemer.
– Bopæl i Aasiaat.

Det er en fordel, hvis du:
– Lederuddannelse gerne på diplomniveau, men ikke et krav.
– Ledelsesmæssig erfaring, gerne erfaring med drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg.
– Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
– Skriver og taler grønlandsk og dansk.

Vi kan tilbyde dig
– Et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team.
– Gode muligheder for at præge stillingens indhold.
– Gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Selvstyret og relevant faglig organisation. Der kan anvises en bolig, for hvilken der betales husleje med videre, efter gældende regler. Har du allerede personalebolig anvist gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til den anviste bolig.

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Distriktschef René E. Fleischer, tlf. 89 48 56, mobil: 53 62 62 eller e-mail:

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, eller +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail således, at ansøgningen er os i hænde senest 17. September 2018. For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl