Studentermedhjælper til Ledelsessekretariatet

Kunne du tænke dig at arbejde med kommunikation i en af landets største virksomheder?

Nukissiorfiits Ledelsessekretariat søger en studentermedhjælper til kommunikationsopgaver og praktiske opgaver.

Ledelsessekretariatet har som hovedopgave at understøtte Nukissiorfiits ledelse, i særlig grad direktionen. Ledelsessekretariatet varetager opgaver indenfor myndighedskontakt, intern og ekstern kommunikation. Der er aktuelt fire medarbejdere i afdelingen.

Jobbet

Som studentermedhjælper skal du understøtte de øvrige medarbejdere i afdelingen med deres opgaveløsning. Dine opgaver vil primært omfatte kommunikationsopgaver, herunder:
– Kommunikation af driftsinformation
– Opdatering og udvikling af Nukissiorfiits hjemmeside
– Opdateringer og overvågning af Nukissiorfiits Facebook-profil og øvrige sociale medier
– Udarbejdelse af annoncer og bestilling af annoncepladser
– Kommunikation af informationer i Nukissiorfiit, blandt andet via intranet og infoskærme
– Videreudvikling af Nukissiorfiits billed- og videoarkiv
– Forberedelse og opfølgning på møder, seminarer og sociale arrangementer
– Eventuelt mindre oversættelsesopgaver
– Varierende praktiske opgaver

De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kvalifikationer og erfaringer.

Kvalifikationer
Vi ser gerne, at du:

– Er studerende på en bachelor- eller kandidatuddannelse
– Har en struktureret arbejdsform
– Er interesseret i kommunikation og politik
– Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt
– Har kendskab til brug af hjemmesider og sociale medier
– Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget (grønlandsk, engelsk og dansk).

Ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for volontører og studentermedhjælpere m.fl. af 15. september 2016.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 10-15 timer pr. uge afhængigt af dit studie, men kan aftales nærmere. Vi tilbyder fleksibilitet i forbindelse med eksaminer etc.

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen
Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit.

Kontakt gerne chef for Ledelsessekretariatet Joan Bloch Grube for yderligere oplysninger om stillingen, på tlf. (+299) 34 95 99 eller mail .

Ansøgning
Ansøgning med CV og kopi af uddannelsesbeviser fremsendes via mail til eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.

Ansøgningsfrist
Torsdag den 8. november 2018.
Tiltrædelsesdato er snarest muligt eller efter aftale. Ansøgningssamtaler holdes løbende.