Studentermedhjælper til HR-Afdelingen

Kom og vær med på en udviklingsrejse.

Vi er i gang med så mange spændende projekter i Nukissiorfiit, hvorfor vi har behov for flere kompetencer og hestekræfter i HR-afdelingen til at understøtte organisationens udvikling på alle niveauer. Der er igangsat lederudviklingsforløb, ligesom der arbejdes med at systematisere kompetenceudviklingsaktiviteter i et nyt system, der hedder MindKey. Målet er at blive en organisation som arbejder aktivt med strategisk kompetenceudvikling.

HR-afdelingen består af to teams, der er et team for HR-udvikling samt et team der løser juridiske – og personaleadministrative opgaver. Det er en forudsætning for at komme godt i mål, at de to team samarbejder og koordinerer de forskellige indsatser.

Jobbet

Som studentermedhjælper skal du understøtte de øvrige medarbejdere i afdelingen med deres opgaveløsning. Dine opgaver vil primært omfatte praktiske opgaver i forbindelse med overgangen til MindKey, herunder:

  • Være direkte med i projektgruppen for Implementeringen af nyt HR-system, MindKey
  • Journalisering, arkivering og oprydning af personalesager
  • Opdatering og klargøring af skabeloner, blanketter
  • Varierende praktiske opgaver

De konkrete arbejdsopgaver vil afhænge af dine kvalifikationer og erfaringer.

Kvalifikationer

Vi ser gerne, at du:

  • Er studerende på en bachelor- eller kandidatuddannelse, fx på Ilisimatuarfiks jura- eller samfundsvidenskabsuddannelser
  • Har en struktureret arbejdsform
  • Er interesseret i HR
  • Godt kendskab til IT
  • Har gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt
  • Har kendskab til brug af hjemmesider og sociale medier

Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget (grønlandsk, engelsk og dansk).

Ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for volontører og studentermedhjælpere m.fl. af 15. september 2016.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 15-20 timer pr. uge afhængigt af dit studie, men kan aftales nærmere. Vi tilbyder fleksibilitet i forbindelse med eksaminer etc.

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Nærmere oplysninger om stillingen

Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit.

Kontakt gerne HR-Chef Bebiane Boye Hansen for yderligere oplysninger om stillingen, på tlf. (+299) 34 95 00 eller mail lg.ti1566435232ifroi1566435232ssiku1566435232n@ahe1566435232b1566435232

Ansøgning

Ansøgning med CV og kopi af uddannelsesbeviser fremsendes via mail til lg.ti1566435232ifroi1566435232ssiku1566435232n@rh1566435232 eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.

Ansøgningsfrist

Mandag den 25. marts 2019 kl. 12:00

Tiltrædelsesdato er snarest muligt eller efter aftale. Ansøgningssamtaler holdes løbende.