Skibsmontør lærling, Nukissiorfiit Nanortalik

Nukissiorfiit, distrikt Kujalleq søger en skibsmontørlærling, som er optaget på uddannelsen i Grønland. Du kan komme i praktik hos Nukissiorfiit i Nanortalik og gennemføre den praktiske del af uddannelsen. Udover Nanortalik vil der under uddannelsesforløbet være mulighed for at medvirke ved løsning af opgaver i distriktets øvrige byer og bygder.
Du vil i det daglige referere til formanden for elværket.

Vi kan tilbyde:

En spændende praktikstilling, hvor du kommer til at arbejde med en lang række forskellige opgaver, som du skal løse sammen med de øvrige medarbejdere på elværket og vandværket. Uddannelsesforløbet følger de stillede krav til skibsmontøruddannelsen, og omfatter således både skoleophold i Nuuk og praktik i distriktet. Praktikken omfatter opgaver som eksempelvis adskillelse og samling af dieselmotorer, rørsystemer, trykluftsystemer, hydraulik systemer, varmeanlæg, køleanlæg m.v. Du vil få udleveret en logbog, således at du får dokumentation for de forskellige fagområder du har arbejdet med under uddannelsen.

Du vil komme til at indgå i et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med godt kammeratskab.

Der vil i uddannelsesforløbet også blive pålagt ad-hoc opgaver såsom oprydning, rengøring m.v. Nukissiorfiit fokuserer på at sikre at de arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.

Som skibsmontør lærling forventer vi at du:

  • Har gennemført grundforløbet på skibsmontør uddannelsen.
  • Er pålidelig og stabil og kan tage medansvar for din egen uddannelse.
  • Er udadvendt og har lyst til at lære nyt.
  • Trives med at have afvekslende og krævende opgaver.
  • Er seriøs og parat til at yde en ekstra indsats for at lære nyt.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for elever og lærlinge i.h.t. SIK-overenskomsten. Tiltrædelse snarest muligt.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Formand for El produktion Alex Kristiansen, +299 61 49 30, lg.ti1566440125ifroi1566440125ssiku1566440125n@kma1566440125

Spørgsmål af mere generel karakter stilles til HR-afdelingen: lg.ti1566440125ifroi1566440125ssiku1566440125n@RH1566440125

Ansøgning:

Ansøgning bilagt forhåndstilkendegivelse på optagelse på uddannelsen, evt. CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes til:

Nukissiorfiit

Postbox 1080

3900 Nuuk

e-mail: lg.ti1566440125ifroi1566440125ssiku1566440125n@rh1566440125

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 18. marts 2019

 Venligst oplys hvor du har set annoncen