Nukissiorfiit suliniutinut ataqatigiissaarisumik sulisussarsiorput

Nu­kis­si­or­fiit Ka­laal­lit Nu­naan­nik in­naal­la­gis­sa­mik, i­mer­mik aam­ma ki­as­saa­ner­mik pi­ler­su­i­suu­sut Su­li­ni­u­ti­nut A­ta­qa­ti­giis­saa­ri­su­nik ar­fi­ni­lin­nik su­li­sus­sar­si­or­put nu­nat­sin­ni nu­kis­si­a­mik aam­ma i­mer­mik pi­ler­su­i­suu­ne­rup i­ne­ri­ar­tor­tin­ne­qar­nis­saa­nut nu­tar­ter­ne­qar­nis­saa­nul­lu pit­san­ngor­tit­si­sus­sa­nik. Nu­kis­si­or­fiit a­ngu­ni­a­ra­gaat sa­pin­ngi­sa­mik an­ner­tu­ner­paa­mik pi­ler­su­i­ne­rup a­taa­var­tu­mik nu­kis­si­a­meer­suu­ne­ra­ta 70 %-i­miit 2030-mi 100 %-in­ngor­tin­nis­saa. Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut aam­mat­taaq Ka­laal­lit Nu­aan­ni in­nut­taa­su­nut soor­lu aam­ma aa­li­sak­ka­nut su­lif­fis­su­a­qar­fin­nut il.il. i­mer­mik pi­ler­su­i­ne­rup pit­san­ngor­sar­tu­ar­nis­saa­nut. Nu­nap im­mik­koor­tu­i­ni ar­fi­ni­lin­ni a­qut­si­ne­rit pit­san­ngor­tin­ne­qar­nis­saa­nut Nu­kis­si­or­fiit taak­ku­na­ni a­taa­si­ak­kaa­ni Su­li­ni­u­ti­nut A­ta­qa­ti­giis­saa­ri­su­nik su­li­sus­sar­si­or­put.

A­tor­fin­ni pi­ne­qar­tu­ni pe­ri­ar­fis­sa­qar­lu­ar­poq su­li­sut pi­ngaar­ner­ni i­nis­si­si­ma­suu­sut al­lat pe­qa­ti­ga­lu­git nu­taa­nik si­un­ner­suu­si­or­nis­sa­mut aam­ma tekno­lo­gii­nik i­ne­ri­ar­tor­tit­si­nis­saq su­li­a­qar­nis­sar­lu Nu­kis­si­or­fin­nut soor­lu aam­mat­taaq i­nu­i­a­qa­ti­giin­nut ka­laal­li­nut i­lu­a­qu­taa­sus­sa­mik – min­ne­run­ngit­su­mil­lu a­va­ta­ngii­si­nut. Nu­kis­si­or­fiit su­li­ni­u­ti­nut a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­su­nik nu­nap im­mik­koor­tu­i­nut ar­fi­ni­lin­nik su­li­sus­sar­si­or­put.

Ul­lu­in­nar­ni su­li­as­sa­tit as­si­giin­ngii­aar­to­ru­jus­suus­sap­put su­li­ni­u­ti­nut aam­ma pi­ler­saa­ru­ti­nut si­un­ner­suu­tit a­ngu­ni­ak­ka­nik pi­vi­u­sun­ngor­tit­si­nis­sa­mut pi­sa­ri­a­qar­tut taak­ku­a qu­lak­kiis­sa­vaat a­taat­si­mut nas­su­i­aa­si­or­nis­saq. Ta­man­na pis­saaq i­lu­si­ler­su­i­ne­rit pi­o­reer­sut a­tor­lu­git, soor­lu as­ser­suu­ti­ga­lu­git PRINCE II, su­lif­fe­qar­fim­mi nam­mi­ner­mi su­lif­fe­qar­fik sin­ner­lu­gu i­li­uu­se­qar­nis­sa­mut ma­le­ru­aq­qu­sat, ne­qe­roo­ru­te­qar­tit­si­sar­neq pil­lu­gu i­nat­sit il.il.

Su­li­ni­u­ti­nut aam­ma pi­ler­saa­ru­ti­nut si­un­ner­suu­si­or­nis­saq pi­sas­saaq Nu­nap Im­mik­koor­tu­a­ni Pi­sor­taq su­le­qa­ti­gil­lu­ar­lu­gu, kii­sa­lu min­ne­run­ngit­su­mik Nuum­mi Nu­kis­si­or­fiit qul­ler­sa­qar­fi­an­ni i­nger­lat­si­ner­mut si­un­ner­sor­tit aam­ma su­li­ni­u­ti­nut a­qut­si­sut. Il­lit su­li­ni­u­tit a­ki­sus­saaf­fi­gi­sa­tit nam­mi­neq a­qut­tas­sa­va­tit. Nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni pi­sor­taq te­amle­de­ril­lu i­su­ma­qa­ti­ga­lu­git a­ta­qa­ti­giis­saa­qa­ti­ga­lu­gil­lu su­li­ni­u­ti­ni pe­qa­taa­su­sut su­li­as­sat i­nger­lat­sis­sin­naa­va­tit.

Atorfimmi iluatsitsilluarnissamut piumasaqaatit:

 • Su­li­ni­u­tit pi­ler­saa­ru­taa­sut pif­fis­saq pi­ler­saa­ru­taa­soq ma­lil­lu­gu naam­mas­si­ne­qar­tas­sap­put.
 • Nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni pi­sor­ta­mik aam­ma te­amle­de­ri­nik su­li­ni­u­ti­nik su­li­a­qar­ner­mut a­ta­til­lu­gu o­qi­li­saas­si­sar­neq.
 • Pif­fis­sa­mut, pit­saas­sut­si­mut aam­ma a­ni­ngaa­sa­nut kil­li­li­us­sat eq­qor­tit­si­sar­neq, taak­ku su­li­ni­u­tip nas­su­i­aa­taa­ta i­nger­lan­ne­qar­ne­ra­ni bu­si­nes­sca­sel­lu nas­su­i­ar­ne­qar­ne­ran­ni al­las­si­ma­sut ma­lil­lu­git.
 • Su­li­ni­u­tit nu­taat na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qar­tar­ne­rat aam­ma/i­ma­luun­niit pi­ler­saa­ru­tit pif­fis­saq eq­qor­lu­gu Bu­si­nes­s Ca­se­mi­lu pit­saas­su­si­a ma­lil­lu­gu i­nger­lan­ne­qar­tar­nis­saat.
 • Nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni su­li­ni­u­ti­nut ma­lit­ta­ri­sas­sat a­ngu­ni­ak­kal­lu qa­qu­guk­kul­luun­niit a­tuut­tut ma­lin­ne­qar­tar­nis­saat Nu­kis­si­or­fiit Ta­kor­luu­gaat, Si­u­ner­taat, Na­le­qar­ti­taat aam­ma Si­u­nis­sa­mut Pi­ler­saa­ru­taat naa­per­tor­lu­git.

Akisussaassuseqarfiit:

Il­lit Nu­nap Im­mik­koor­tu­a­ni Pi­sor­ta­mut a­ki­sus­saaf­fe­qas­saa­tit, aam­ma ul­lu­in­nar­ni a­ki­sus­saaf­fi­gi­sas­sa­tit i­laa­ti­gut mak­kuup­put:

 • Su­li­ni­u­tit su­li­ak­ki­u­ti­gi­ne­qar­tut su­li­ni­u­ti­nut a­qut­si­su­tut i­nger­lan­ne­qar­tar­nis­saan­nut su­lif­fe­qar­fim­mi aam­ma a­va­taa­ni so­qu­ti­gi­sa­qar­tut a­ti­tuu­mik su­le­qa­ti­ga­lu­git a­ki­sus­saaf­fi­gi­nis­saat.
 • Nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni su­li­ni­u­tit sa­naar­tor­ne­qar­ne­ran­ni a­qut­si­neq nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni te­amle­de­rit al­lat su­le­qa­ti­ga­lu­git.
 • Nu­kis­si­or­fiit si­u­nis­sa­mut pi­ler­saa­ru­taa­sa su­li­ni­u­ti­ni ma­lin­ne­qar­nis­saan­nut aam­ma i­lan­ngun­ne­qar­nis­saan­nut a­ki­sus­saa­neq.
 • Nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni su­li­ni­u­tit aam­ma pi­ler­saa­ru­tit na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qar­tar­ne­ran­ni te­amle­de­rit al­lat su­le­qa­ti­ga­lu­git pi­sar­nis­saa­ta a­ki­sus­saaf­fi­gi­ne­ra.
 • Su­li­at tak­ku­te­ri­a­saar­tut nu­nap im­mik­koor­tu­a­ni pi­sor­tap in­ner­suus­si­ne­ra ma­lil­lu­gu.

Pi­gin­naa­sat:

 • Su­li­ni­u­ti­nik a­qut­si­ner­mik mi­si­lit­ta­ga­qar­neq.
 • Su­li­a­ti­gut pit­saa­su­mik tun­nga­ve­qar­neq, tekniski­u­su­mik si­vi­suu­mik i­lin­ni­a­qar­si­ma­neq i­lu­a­qu­taas­saaq, soor­lu i­nge­ni­ø­ri­tut, maskinmeste­ri­tut i­ma­luun­niit bygningskonstruktø­ri­tut.
 • Pif­fis­sa­mut si­vi­kit­su­mut aam­ma pif­fis­sa­mut si­vi­suu­mut a­ta­til­lu­gu aaq­qis­suus­sil­laq­qis­suu­neq.
 • Su­li­ni­u­ti­nut tun­nga­su­ti­gut a­ni­ngaa­sa­qar­ner­mik paa­sin­nis­sin­naa­neq.
 • Aaq­qi­a­giin­ngit­so­qar­til­lu­gu ta­mak­ku­nin­nga aaq­qii­nis­sa­mik pi­sin­naas­su­se­qar­neq.
 • At­ta­ve­qa­qa­ti­giin­ner­mi pit­saa­su­nik pi­gin­naa­ne­qar­neq.
 • Al­laf­fis­sor­nik­kut aam­ma IT-mut tun­nga­su­ti­gut pi­gin­naa­ne­qar­lu­ar­neq.
 • Il­lit danski­sut o­qa­lus­sin­naa­vu­tit al­las­sin­naal­lu­til­lu, i­lu­a­qu­taas­saaq aam­ma ka­laal­li­sut pi­gin­naa­ne­qar­neq.
 • Bii­ler­sin­naa­ner­mut al­la­gar­ta­qar­neq.

Neqeroorutigaavut:

Su­lif­fe­qar­fik pis­sa­nga­nar­toq tas­sa­ni qi­ti­u­tin­ne­qar­lu­tik nu­kis­si­a­mik pi­ler­su­i­ne­rup i­ne­ri­ar­tor­tit­tu­ar­nis­saa sa­pin­ngi­sa­mik an­ner­tu­ner­paa­mik a­taa­var­tu­mik tun­nga­ve­qar­tu­mik nu­kis­si­a­mik pis­sar­sif­fi­u­sin­naa­sut a­tor­lu­ar­ne­qar­nis­saat si­u­ner­ta­ri­ne­qar­lu­ni. Nu­kis­si­or­fiit su­lif­fe­qar­fi­u­voq aal­lus­sif­fi­u­soq pik­ko­rif­fe­qar­tor­lu, tas­sa­ni su­li­a­nut ma­lin­naa­neq, qii­ma­neq aam­ma aal­lus­sil­lu­ar­neq pi­gi­ne­qar­lu­tik. Pe­ri­ar­fis­saas­saaq su­lif­fe­qar­fim­mi si­vi­suu­mik a­tor­fe­qar­nis­saq ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngun­ne­qar­sin­naal­lu­tik a­tor­fim­mi paar­laa­se­qa­ti­giit­tar­nis­sa­mut pe­ri­ar­fis­sat.

A­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mi a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut Naa­lak­ker­su­i­sut aam­ma kat­tuf­fi­up  at­tuu­mas­su­te­qar­fi­gi­sap a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit tun­nga­vi­ga­lu­git i­nger­lan­ne­qas­sap­put.

A­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­qar­tit­si­so­qar­sin­naa­voq ta­ma­tu­mun­nga a­ta­til­lu­gu ma­le­ru­aq­qu­sat a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git.

Taamaattorli Nuummi atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq.

Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sat aq­qu­ti­ga­lu­gu a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­mik in­ner­suus­si­so­qar­si­map­pat a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­ni­mut in­ner­suun­ne­qar­si­ma­su­mut pi­sin­naa­ti­taaf­fiit pi­giin­nar­ne­qas­sap­put, i­ma­luun­niit Nuum­mi a­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­ni­nik at­tar­tor­tit­si­sar­ner­mut at­tuu­mas­su­te­qar­tu­nut at­ta­ve­qar­sin­naa­ner­mut i­ki­uus­sin­naa­vu­gut.

A­tor­fi­nit­sin­ne­qar­ner­mut a­ta­til­lu­gu a­nga­la­ner­mut aam­ma pe­qu­tit nuun­ne­qar­ne­ran­nut a­ki­li­us­si­so­qas­saaq kii­sa­lu u­ki­ut pi­nga­sut a­taan­nar­tu­mik a­tor­fe­qa­reer­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut i­no­qu­ti­giit ta­mar­mik a­nger­lar­ne­ran­nut a­ki­li­un­ne­qas­sap­put, qi­tor­nat 18-it i­nor­lu­git u­ki­o­qar­tut i­lan­ngul­lu­git.

A­tor­fi­nit­sit­si­neq pis­saaq qaam­ma­ti­nik 3-nik mi­si­lii­nis­sa­mut pif­fis­sa­qar­tit­sil­lu­ni. A­tor­fi­nit­sit­si­neq pis­saaq i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qar­nik­kut.

Nukissiorfiit pillugit sukumiinerusumik paasissutissat, tak. www.nukissiorfiit.gl

Suli paasissutissanik amerlanerusunik pissarserusuppit?

Atorfik pillugu paasissutissat amerlanerusut pissarsiarineqarsinnaapput Nunap Immikkoortuani Pisortaq Lars Hoffmeyer, +299 647810, e-mail: lg.ti1566362922ifroi1566362922ssiku1566362922n@hl1566362922 saaffigalugu.

Apeqqutit allat Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut (HR) e-mailikkut saaffiginnissutigineqarsinnaapput: lg.ti1566362922ifroi1566362922ssiku1566362922n@RH1566362922 imaluunniit +299 349500.

Eqqumaffigisassaq qinnuteqaammik nassiussinnginnermi:

Kis­saa­ti­gi­ne­qar­toq il­lo­qar­fik su­lif­fi­ge­ru­su­taq tas­saa­voq: Qa­qor­toq, Nuuk, Si­si­mi­ut, Aa­si­aat, I­lu­lis­sat aam­ma Uum­man­naq, ki­si­an­ni im­mik­kut it­tu­mik taak­ku­nan­nga a­ku­er­sis­su­te­qar­to­qar­sin­naa­voq. Qin­nu­te­qar­toq il­lo­qar­fim­mik su­lif­fi­ge­ru­su­ta­mik kis­saa­te­qar­pat ta­man­na qin­nu­te­qaam­mi im­mik­kut na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qas­saaq, i­lu­a­qu­taas­saar­lu il­lo­qar­fin­nik su­lif­fi­ge­ru­su­ta­nik tul­le­rii­aa­ri­nis­saq.

Apeqqutit nalinginnaanerusut HR-imut saaffiginnissutigineqassapput:

Qin­nu­te­qaat tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git paa­sis­su­tis­sat i­lin­nut tun­ngas­su­te­qar­tut (CV), i­lin­ni­a­ga­qar­si­ma­ner­mut up­per­nar­saa­tit aam­ma si­or­na­ti­gut su­lif­fi­gi­si­ma­sa­nit o­qaa­se­qaa­tit as­si­li­ne­ri i­lan­ngul­lu­git ma­i­lik­kut uu­nga: hr@nu­kis­si­or­fiit.gl i­ma­luun­niit al­lak­ka­ti­gut A-tut nas­si­un­ne­qas­sap­put uu­nga:

Nukissiorfiit

Issortarfik 3

Postboks 1080

3900 Nuuk

Qinnuteqaateqarfissaq kingullerpaaq:

Ataasinngorneq ulloq 10. decembari 2018.