Nukissiorfiit søger projektkoordinator

Nukissiorfiit, der forsyner Grønland med el, vand og varme, søger seks Projektkoordinatorer til at styrke indsatsen inden for udvikling og fornyelse af landets energi- og vandforsyning. Nukissiorfiit målsætning er i videst muligt omfang at bringe forsyningsgraden op fra 70 % vedvarende energi til 100 % i 2030. Herudover også fortsat forbedring af vandforsyning til såvel den grønlandske befolkning som fiskeindustrien m.fl. Med henblik på at styrke indsatsen i de seks regionale ledelser søger Nukissiorfiit en Projektkoordinatorer til hvert distrikt.

Der er tale om stillinger hvor der er særdeles gode muligheder for, sammen med andre kernemedarbejdere, at udvikle og udarbejde nye forslag og teknologier til gavn for såvel Nukissiorfiit som det grønlandske samfund – og ikke mindst miljøet. Nukissiorfiit søger 6 Projektkoordinatorer til vores distrikter.

Din dagligdag vil komme til at indeholde mangeartede opgaver for at skabe en helhedsbeskrivelse af de nødvendige projekt- og programforslag der sikrer målopfyldelsen. Dette sker inden for de allerede etablerede strukturer som eksempelvis PRINCE II, interne prokuraregler, udbudslovgivning etc. Udarbejdelse af projekt- og programoplæg sker i tæt samarbejde med den stedlige Distriktschef, samt ikke mindst Driftskonsulenter og Projektledere på Nukissiorfiit hovedkontor i Nuuk. Du kommer selvstændigt til at styre projekter indenfor dit ansvarsområde. Du skal kunne uddelegere arbejdsopgaver til projektdeltagere i samråd og koordination med Distriktschefen og Teamlederne.

Succeskriterier for stillingen:

 • Planlagte projekter gennemføres i henhold til tidsplan.
 • Aflastning af Distriktschef og Teamledere i forhold til arbejdet med projekter.
 • Overholdelse af rammer for tid, kvalitet og økonomi, som er defineret i projektets definitionfase og businesscasen.
 • Indmeldinger af nye projekter og/eller programmer gennemføres til rette tid og kvalitet i Business Case.
 • Sikre at projektporteføljen i distriktet følger de til enhver tid gældende retningslinjer og målsætninger iht. Nukissiorfiit Vision, Mission, Værdier og Strategi.

Ansvarsområder:

Du vil komme til at referere til Distriktschefen i pågældende distrikt og dine daglige ansvarsområder vil blandt andet være:

 • Ansvarlig for, at projektgennemførelse af tildelte projekter som Projektleder, sker i et bredt samarbejde med både interne og eksterne interessenter.
 • Gennemføre byggeledelse på projekter i distriktet i samarbejde med øvrige teamledere.
 • Ansvarlig for, at Nukissiorfiit’s strategier følges og indarbejdes i projekterne.
 • Ansvarlig for, at distriktets projekt- og programindmeldinger sker i samarbejde med øvrige teamledere.
 • Ad hoc opgaver efter Distriktschefens anvisninger.

Kvalifikationer:

 • Erfaring med projektledelse.
 • Solid faglig baggrund gerne længere varende tekniskuddannelse så som ingeniør, maskinmester eller bygningskonstruktør.
 • Struktureret i forhold til såvel korttids- som langtidsplanlægning.
 • Projektmæssig økonomiforståelse.
 • Være i stand til at foretage konflikthåndtering.
 • Gode kommunikative evner.
 • Gode administrative og IT-mæssige kompetencer.
 • Du taler og skriver dansk og gerne grønlandsk.
 • Kørekort til bil.

Vi tilbyder:

En spændende arbejdsplads der fokuserer på fortsat udvikling af energiforsyningen med henblik på at udnytte vedvarende energikilder mest muligt. Nukissiorfiit er en dynamisk og professionel virksomhed, og hvor der er indlevelse, godt humør og et stort engagement. Der vil være mulighed for at skabe en længerevarende karriere i virksomheden herunder eventuelt også muligheder for jobrotation.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og relevant faglig organisation.

Der kan anvises personalebolig til stillingen efter gældende regler herom.

Der kan dog ikke anvises bolig til stillingen i Nuuk.

Såfremt du allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes retten til anvist personalebolig, eller vi kan være behjælpelige med at formidle kontakt til relevante boligudlejere for stillingen i Nuuk.

Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for hele husstanden inkl. børn under 18 år.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Distriktschef Lars Hoffmeyer, +299 647810, e-mail: lg.ti1566367005ifroi1566367005ssiku1566367005n@hl1566367005.

Andre spørgsmål kan stiles til HR-afdelingen på e-mail: lg.ti1566367005ifroi1566367005ssiku1566367005n@RH1566367005 eller +299 349500.

Bemærk før afsendelse af ansøgning:

Foretrukken placering er: Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat og Uummannaq, men der kan dispenseres herfra. Har ansøger foretrukken placering, bedes dette specificeret ud i ansøgningen og gerne med en prioritering.

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen:

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. mail lg.ti1566367005ifroi1566367005ssiku1566367005n@rh1566367005 , eller A-post

Nukissiorfiit

Issortarfik 3

Postboks 1080

3900 Nuuk

Ansøgningsfrist:

Mandag d. 10. december 2018.