Nukissiorfiit søger driftsansvarlig teamleder til Narsaq

Vi søger en erfaren driftsansvarlig teamleder, som kan tage ansvar for driften af Nukissiorfiits energi- og drikkevandforsyning i Narsaq. Der er tale om en udfordrende lederstilling i en landsdækkende virksomhed med en høj teknisk faglighed og et stort samfundsansvar. Nukissiorfiit er midt i en spændende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Herunder er videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning sammen med drikkevandsforsyningen centrale omdrejningspunkter med ambitiøse målsætninger og udfordrende rammebetingelser.

Jobbet

Stillingen refererer til chefen for Distrikt Kujalleq, og du indgår i distriktets ledergruppe. Driftsansvarlig teamleder i Narsaq har personaleansvar for 6 medarbejdere og 1 elev, og dine hovedopgaver vil bl.a. omfatte:

 • Driftsplanlægning og opfølgning med rapportering af drifts- og vedligeholdelsesdata
 • Drift og vedligeholdelse af Nukissiorfiit bygninger i Narsaq, samt støtte til øvrige byer og bygder i

distriktet.

 • Ansvarlig for indkøb til drift og lager i Narsaq.
 • Kompetenceudvikling af dine medarbejdere og tilsyn med produktionsfaciliteter under dit ansvarsområde
 • Planlægning og projektering af anlægsopgaver og tilsyn i udførelsesfasen inden overtagelse
 • Budgetlægning og -opfølgning i samarbejde med distriktschefen

Som driftsansvarlig teamleder skal du desuden kunne deltage i interne arbejds- og projektgrupper, ligesom du skal kunne repræsentere Nukissiorfiit i lokale eksterne sammenhænge. Har du særlige forudsætninger vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens og distriktets forretningsudvikling vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold.

Kvalifikationer

Der er flere indgange til stillingen og din succes, men det ses som væsentligt, at du har en solid energiteknisk driftserfaring med kendskab til SRO-anlæg samt drift og vedligeholdelse af elnet. Hertil forventes du at have erfaring som leder, og du har talent for at motivere og kompetenceudvikle dine medarbejdere gennem resultatorienteret samarbejde og et højt involverende informationsniveau. Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 • En relevant teknisk uddannelsesbaggrund, f.eks. som ingeniør, maskinmester eller elinstallatør
 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning, er administrativ stærk og har økonomisk
 • forståelse
 • Gode færdigheder som IT-bruger og kørekort til bil
 • Flair for innovation i rammen af et godt forretningsoverblik

Det en stor fordel, hvis du har indsigt i det grønlandske samfund og er dobbeltsproget grønlandsk/dansk.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlings-berettigede organisation.

Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til distriktschef Kujalleq Lars Hoffmeyer på lg.ti1566433854ifroi1566433854ssiku1566433854n@HL1566433854 eller tlf. nr. (+299) 64 78 10.

 Ansøgningsfristen er den 1. april 2019

Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser og referencer fremsendes via mail til lg.ti1566433854ifroi1566433854ssiku1566433854n@rh1566433854 eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.