Nukissiorfiit Qaqortoq søger Teamleder

Vi søger en erfaren Teamleder, som kan tage ansvar for driften af Nukissiorfiits el-produktion og varmeforsyning i Qaqortoq med det tilhørende vandkraftværk. Der er tale om en udfordrende lederstilling i en landsdækkende virksomhed med en høj teknisk faglighed og et stort samfundsansvar. Nukissiorfiit er midt i en spændende forretningsudvikling, hvor der skabes omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Herunder er videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning sammen med varmeforsyningen centrale omdrejningspunkter med ambitiøse målsætninger og udfordrende rammebetingelser.

Jobbet

Stillingen refererer til Driftsansvarlig Teamleder i Qaqortoq, hvor du som Teamelder el-produktion & Varmevil have personaleansvar for 2 formænd, 2 medarbejdere og en lærling, dine hovedopgaver vil bl.a. omfatte:

  • Driftsplanlægning og opfølgning med rapportering af drifts- og vedligeholdelsesdata
  • Drift og vedligeholdelse af Nukissiorfiit tekniske anlæg tilhørende el-produktion og varmeforsyning i Qaqortoq og Qorlortorsuaq, samt støtte til øvrige byer og bygder i

distriktet.

  • Ansvarlig for indkøb til driften og lager i Qaqortoq.
  • Kompetenceudvikling af dine medarbejdere og tilsyn med produktionsfaciliteter under dit ansvarsområde
  • Planlægning og projektering af anlægsopgaver og tilsyn i udførelsesfasen inden overtagelse
  • Budgetlægning og -opfølgning i samarbejde med Driftsansvarlig Teamleder

Som Teamleder skal du desuden kunne deltage i interne arbejds- og projektgrupper, ligesom du skal kunne repræsentere Nukissiorfiit i lokale eksterne sammenhænge. Har du særlige forudsætninger vil disse sandsyn-ligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens og distriktets forretningsudvikling vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold.

Kvalifikationer

Der er flere indgange til stillingen og din succes, men det ses som væsentligt, at du har en solid energiteknisk driftserfaring med kendskab til SRO-anlæg samt drift og vedligeholdelse af anlæg for el-produktion samt til varmeforsyning. Hertil forventes du at have erfaring som leder, og du har talent for at motivere og kompetenceudvikle dine medarbejdere gennem resultatorienteret samarbejde og et højt involverende informationsniveau. Vi lægger derudover vægt på, at du har:

  • En relevant teknisk uddannelsesbaggrund, f.eks. som Maskinmester, maskiningeniør eller elinstallatør
  • En struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning, er administrativ stærk og har økonomisk

forståelse

  • Gode færdigheder som IT-bruger og kørekort til bil
  • Flair for innovation i rammen af et godt forretningsoverblik

Det en stor fordel, hvis du har indsigt i det grønlandske samfund og er dobbeltsproget grønlandsk/dansk.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Du tilbydes en arbejdsplads præget af et professionelt og dynamisk arbejdsmiljø med gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem opgaveorienteret efteruddannelse. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation.

Der kan stilles personalebolig til rådighed jævnfør gældende regler, men der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Driftsansvarlig Teamleder Qaqortoq Jan Hagberg på lg.ti1568981578ifroi1568981578ssiku1568981578n@AHA1568981578J1568981578

eller tlf. nr. (+299) 64 78 20.

Ansøgningsfristen er den 22. januar 2019

Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser og referencer fremsendes via mail til hr@nukissiorfiit.gl eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.