Nukissiorfiit Hovedkontoret søger en Driftskonsulent Bygninger i Nuuk

Har du mod på en alsidig stilling med ansvaret for bygninger hos Nukissiorfiit med teknisk support til byer og bygder og have ansvaret for teknisk kommentering og kvalitetssikring af dokumenter vedr. anlægsprojekter.

Stillingen

Du referer til Driftschefen Hovedkontoret i Nuuk, og dine daglige ansvarsområder vil blandt andet være:

 • Ansvarlig for afholdelse af månedlige møder i fagudvalget.
 • Kontakt til eksterne rådgivere.
 • Medvirke til stadig teknologisk udvikling af Nukissiorfiit produktionsapparat.
 • Medvirke til implementering og stadig udvikling af virksomhedens forbyggende vedligeholdelsesprogram.
 • Medvirke til stadig faglig udvikling af Nukissiorfiits driftspersonale.
 • Medvirke til stadig udvikling/optimering af interne arbejdsgange.
 • Medvirke til stadig udvikling/optimering af sikkerhedsarbejdet hos Nukissiorfiit.

Særlige arbejds- og ansvarsområder

 • Udarbejde forslag til aftaler vedr. eftersyn af bygninger, herunder bl.a. ventilationsanlæg, sikringsanlæg, brandsikringsanlæg, nøglesystemer og dæmninger samt efterfølgende koordinering af disse.
 • Udarbejdelse af byggetekniske standarder, procedurer og vejledninger for Nukissiorfiits bygningsmasse.
 • Udarbejde forslag til aftaler vedr. standardbygninger.
 • Udarbejde forslag til håndtering og eventuel forbedring af indeklima
 • Udarbejde tilstandsvurderinger til nuværende bygningsmasse

Kvalifikationer

Videregående teknisk uddannelse (ingeniør, bygningskonstruktør el. lign.) IT erfaring herunder Microsoft Office pakke.

Derudover skal du have følgende kvalifikationer:

 • Teknisk forståelse for IT-systemer
 • Evne til samarbejde på tværs af organisationen.
 • Gode kommunikative evner i tale og skrift.
 • Kendskab til projektledelse.
 • Er i stand til at skabe og fastholde overblikket.
 • Koordinerende.
 • Udadvendt.
 • Erfaring fra opgaveløsning i Grønland.

Vi tilbyder:

En spændende arbejdsplads med dedikerede kollegaer. Nukissiorfiit er en dynamisk og professionel virksomhed, og hvor der er indlevelse, godt humør og et stort engagement.

Ansættelse som Driftskonsulent Bygninger vil som udgangspunkt ske på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældende forhandlingsberettigede organisation. Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Driftschef Gert Schmidt Nielsen, +299 349500, e-mail: gers@nukissiorfiit.gl . Andre spørgsmål kan stiles til HR-afdelingen på e-mail: lg.ti1568761796ifroi1568761796ssiku1568761796n@RH1568761796 eller +299 349500.

Ansøgning bilagt relevante eksamensbeviser og udtalelser sendes til Nukissiorfiit, Box 1080, 3900 Nuuk, att: HR-afdelingen eller pr. e-mail til lg.ti1568761796ifroi1568761796ssiku1568761796n@RH1568761796, eller pr. fax (+299) 34 96 64. Ansøgningen skal være os i hænde, senest 13. december 2018.