Liniemester til Nukissiorfiit, Nuuk

Liniemester til Nukissiorfiit, Nuuk

Nukissiorfiit distrikt Nuuk søger en liniemester til snarlig tiltrædelse, eller efter nærmere aftale.

Som liniemester deltager du i den daglige drift og planlægning af arbejdet i afdelingen i samarbejde med Teamleder for el-distribution, til hvem du vil referere til.

Du vil sammen med teamlederen være med til vedligeholdelsesarbejder og fremlægge oplæg og gennemførelse af nye anlægssager på el-distributionsnettet – 0,4-, 10-, 60- og 132 kV.

Du vil deltage i døgnvagtordningen – og herunder efter introduktion som koblingsledervagter.

Som teamlederens stedfortræder vil du skulle være med i det administrative arbejde.

Vi søger en kollega, der har kendskab til:

 • El-installatør, maskinmester eller anden relevant uddannelse.

Berettiget til el-autorisation, men ingen betingelse.

 • Ledelsesmæssig erfaring, gerne erfaring med drift og vedligeholdelse af forsyningsanlæg.
 • Gerne erfaring i arbejde med anlægsprojekter.
 • Selvstændig, kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Har evner til at arbejde i et team.
 • Elforsyningsnet 0,4-, 10-, 60-, og 132 kV samt 0,4 kV kabel- og luftledningsnet,

10, 60 og 132kV kabel- og koblingsanlæg.

 • SRO anlæg.
 • EDB på brugerniveau.
 • KLS-D og KLS-A (SKS-D og SKS-A) systemer.
 • Har personbil kørekort.

Vi kan tilbyde dig:

 • et spændende og afvekslende job i forhold til stillingsbeskrivelse, hvor du vil indgå aktivt i opgaveløsningen fra start til slut.
 • et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder sammen som et team.
 • Gode muligheder for faglig såvel som personlig udvikling.

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl .

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Teamleder Reginald Peter Jensen på (+299) 34 22 74 / (+299) 55 74 01 / lg.ti1568980582ifroi1568980582ssiku1568980582n@jge1568980582r1568980582

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen:

lg.ti1568980582ifroi1568980582ssiku1568980582n@rh1568980582

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post eller pr. Mail:

Nukissiorfiit

Postboks 1080

3900 Nuuk

Mail lg.ti1568980582ifroi1568980582ssiku1568980582n@rh1568980582

Ansøgningsfrist: Fristen kører løbende

Venligst oplys hvor du har set annoncen.