Kontorfuldmægtig til Nukissiorfiits Distrikt Kujalleq, Narsaq

Nukissiorfiits Distrikt Kujalleq i Narsaq søger en kontorfuldmægtig for alle forhold relateret til distriktets administrative opgaver, herunder administrativ og servicerelateret støtte til øvrige medarbejdere i distriktet.

 Arbejdsområde:

Som kontorfuldmægtig skal du aktivt medvirke til at skabe et godt samarbejde internt i afdelingen og i Nukissiorfiit Narsaq. Det er derudover dit ansvar, at interne procedurer løbende følges samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 • Støtte til Kundeservice, Fakturering og kreditorafdeling i Nuuk efter behov.
 • Medvirke for udarbejdelse af økonomiske status rapporter jf. instruks herom.
 • Medvirke for koordinering og indrapportering af løn- og personalemæssige forhold, herunder ferieafviklingsplaner.
 • Bidrager til at udvikle forslag til optimering af distriktets administrative procedurer.
 • Bidrager til udvikling og opdatering af IT funktioner, herunder elektronisk arkivering og dokumentation.
 • Bidrager til at Nukissiorfiits strategier overholdes og indarbejdes i den daglige ledelse af teamet.
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter driftslederens og kontorlederens anvisninger.

Du vil som kontorfuldmægtig have det daglige ansvar for det administrative i Narsaq, og du vil referere til Kontorlederen for Distrikt Kujalleq.

Vi søger en kollega, der:

 • Administrativ uddannelse.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Tolkeegenskaber
 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
 • Kendskab til EDB på bruger niveau herunder gerne interesse for databaser.

Vi kan tilbyde:

 • Et spændende job med faglige og personlige udfordringer.
 • En målrettet introduktion og indføring i arbejdsopgaverne.
 • Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø.
 • En dynamisk arbejdsplads med gode muligheder for både personlig og faglig udvikling.

 Ansættelsesvilkår

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og relevant faglig organisation. Tiltrædelse den 1. april 2019 eller efter nærmere snarest muligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

For yderligere information om Nukissiorfiit se: www.nukissiorfiit.gl

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Distriktschef, Fælles for EGT og HKT Lars Hoffmeyer, Tlf. +299 53 17 46, mail: lh@nukissiorfiit.gl

 Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: lg.ti1568761526ifroi1568761526ssiku1568761526n@rh1568761526

 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 19. Marts 2019.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbeviser og referencer fremsendes pr. A-post eller mail til:

Nukissiorfiit

Postboks 1080

3900 Nuuk

Mail: lg.ti1568761526ifroi1568761526ssiku1568761526n@rh1568761526

 Venligst oplys hvor du har set annoncen.