Kontorassistent søges i Tasiilaq

Nukissiorfiit Distrikt Qeqqa søger en kontorassistent til energitjenesten i Tasiilaq med ansættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Som kontorassistent har du ansvaret for:
• Telefon/omstilling/kundebetjening både telefonisk og personlige.
• Til- & afmeldinger, af el, vand og varme målere
• Rykkere, lukkekontoudtog/lukning og genåbninger
• Aktiv deltagelse i kundeservice lokalt, herunder information til kunder
• Hjælpe EVVA afdeling i.f.m. afklaring af eksterne henvendelser
• lageroptællingslister for diverse lagersteder
• registrering og videre ekspedition af indkomne fakturaer
• indberetning af løn, ferie og sygefravær iht. Prokura
• udarbejde kursusoversigter over medarbejderne
• indkøb af forbrugsvarer for administrationen
• posthåndtering/journalisering/arkivering
• mindre administrative/tolkeopgaver

Vi forventer, at du:
• har en kontoruddannelse eller har anden relevant uddannelse
• kan grønlandsk og dansk, både mundtligt og skriftligt
• har gode IT-kundskaber
• har ordenssans og gode administrative evner
• er serviceminded og har gode samarbejdsevner
Det vil derudover være en fordel, hvis du har kendskab til Xellent.

Vi kan tilbyde dig:
• et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team
• gode muligheder for at præge stillingens indhold
• gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling

Ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Selvstyret og relevant faglig organisation. Der kan desværre ikke anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig. For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:
Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til kontorleder Kristine Christensen, tlf. 86 72 01, eller krch@nukissiorfiit.gl

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen:
hr@nukissiorfiit.gl

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. mail eller A-post til:

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk
Mail HR@nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist:
17. august 2018