Kontorassistent søges i Tasiilaq

Nukissiorfiit Distrikt Qeqqa søger en kontorassistent til energitjenesten i Tasiilaq med ansættelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Som kontorassistent har du ansvaret for:

Telefon/omstilling/kundebetjening både telefonisk og personlige.

Til- & afmeldinger, af el, vand og varme målere

Rykkere, lukkekontoudtog/lukning og genåbninger

Aktiv deltagelse i kundeservice lokalt, herunder information til kunder

Hjælpe EVVA afdeling i.f.m. afklaring af eksterne henvendelser

opdatering og bogføring af vandkørselslister

lageroptællingslister for diverse lagersteder

registrering og videre ekspedition af indkomne fakturaer

indberetning af løn, ferie og sygefravær iht. Prokura

udarbejde kursusoversigter over medarbejderne

indkøb af forbrugsvarer for administrationen

posthåndtering/journalisering/arkivering

mindre administrative/tolkeopgaver

Vi forventer, at du:

har en kontoruddannelse eller har anden relevant uddannelse

kan grønlandsk og dansk, både mundtligt og skriftligt

har gode IT-kundskaber

har ordenssans og gode administrative evner

er serviceminded og har gode samarbejdsevner

Det vil derudover være en fordel, hvis du har kendskab til Axapta.

Vi kan tilbyde dig:

et spændende job i et uformelt miljø, hvor vi arbejder sammen som et team

gode muligheder for at præge stillingens indhold

gode muligheder for personlig såvel som faglig udvikling

Ansættelsesforhold

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Selvstyret og relevant faglig organisation. Der kan desværre ikke anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig. For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til kontorleder Kristine Christensen, tlf. 86 72 01, eller krch@nukissiorfiit.gl

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen:

hr@nukissiorfiit.gl

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. mail eller A-post til:

Nukissiorfiit

Postboks 1080

3900 Nuuk

Mail HR@nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist:

2. marts 2019