Ingerlatsinermi suleqataasussaq Qaqortumut

Nukissiorfiit nunap immikkoortua Kujalleq ingerlatsinermi suleqataasussamik pissarsiorpoq, ingerlatsinermut, aserfallatsaaliuisarnermut aamma kiassaateqarfinni, Qaqortumi innaallagissiorfimmi sillimmataasumi kiisalu Qorlortorsuarmi imermik nukissiorfimmi teknikkimut atortunik pitsanngorsaanermut suliassanik takkuteriasaartunik suliaqartartussamik. Ilaannikkooriarluni nunap immikkoortuani illoqarfinni nunaqarfinnilu allani suliassanik takkuteriasaartunik suliassaqartassaaq. Ingerlatsinermi suleqataasussaq ulluinnarni formandimut akisussaassuseqaaq, kiisalu aamma nunap immikkoortuani aqutsisut innersuussinerisigut isumaqatigiissuteqarfiginerisigullu suliassanik naammassisassaqartassaaq. Sapinngisamik piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinitsitsisoqassaaq.

Suliassat:
Ingerlatsinermut suleqataasussap peqataaffigissavai suliffimmi namminermi suleriaatsit malittarnissaat kiisalu inatsisit atuuttut sutigut tamatigut malinneqartarnissaat, isumannaallisaanermut aamma oqartussaasut piumasaqaataat immikkorluinnaq qitiutinneqartassallutik. Suliassat makkuunerussapput:
• Ulluinnarni ingerlatsinermut aamma innaallagissamik nioqqutissiornermut atortut, kiisalu kiassaanermik siaruarterinermut atortut taakkununngalu attuumassuteqartut illuutit Qaqortumi Qorlortorsuarmilu aserfallatsaaliorneqartarnissaat.
• Ingerlatsinermut pitsanngorsaanermi iliuuserisassanik siunnersuuteqartarnermi peqataaneq kiassaanermik aamma innaallagissamik nioqqutissiornermi kiisalu kiassaanermik siaruarterinermut atortunik pitsanngorsaaneq siunertaralugu.
• Qulakkiissallugu nunaminertat aamma teknikimut atortut paarilluagaanissaat, eqqiluisaartittarnissaat aamma Nukissiorfiit sinnerlugit isikkuminartittarnissaat.
• Nunap immikkoortuani Qaqortumi aamma Qorlortorsuarmi atortut allat pillugit suliassat takkuteriasaartut.

Ingerlatsinermut sulisup ulluinnarni Qaqortumut attuumassuteqartassaaq, aammattaarli nunap immikkoortuani illoqarfinnut nunaqarfinnulluunniit allanut piffissami sivikitsumi angalanissamut piumaffigineqartarsinnaalluni. Illit piareersimaffigissavat teknikkimut atortunik ilinniartinneqareernermi Qaqortumi pigaartuusarnissat.

Suleqatissarsiorpugut tassaasumik:
• Teknikimut tunngasumik skibsmontøritut ilinniagaqartumik imaluunniit assingusunik piginnaasalimmik.
• Biilernermut allagartaqartoq aamma imaatigut angallammik inuussutissarsiorsinnaanermut uppernarsaateqarneq iluaqutaassaaq.
• Nammineq sulisinnaassusilimmik aamma ilitsersorneqareernermi suliaqarsinnaasumik.
• Qanoq ilinniagaqarsimaneq apeqqutaatinnagu pitsaasumik suleqataasinnaanermut piginnaanilimmik.
• Isumassarsillaqqissoq aallarneerusussuseqartorlu, illit killissat pinnagit periarfissanik takunnissinnaasuullutit.

Neqeroorutigisinnaavavut:
• Atorfik pissanganartoq aamma suliatigut inuttullu unamminartoqarfiusoq.
• Suliarisartagassanut tunngatillugu sukumiisumik ilitsersorneqarneq aamma ilitsersuisoqarneq.
• Sullivimmi avatangiisit isumassarsiffiulluarfiusartut pitsaasuusullu ikinngutigiilluni suleqatigiiffiusut.
• Sullivik uummaarissoq inuttut aamma suliatigut ineriartornissamut periarfissagissaartoq.

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut
Akissarsiaqartitsineq Naalakkersuisut aamma Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiata (SIK) isumaqatigiissutaat tunngavigalugit ingerlanneqassapput. Sapinngisamik piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq. Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq. Nukissiorfiit pillugit paasissutissat pillugit takuuk: www.nukissiorfiit.gl.

Atorfik pillugu annertunerusumik paasissutissat pillugit saaffigineqassaaq:
Ingerlatsinermut akisussaasuulluni teamlederi teamleder Michael B. Christensen +299 53 31 13, mail:

Apeqqutit nalinginnaanerusunut tunngasut pillugit Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik saaffigineqassaaq:

Kingusinnerpaamik qinnuteqaateqarfissaq: sisamanngorneq ulloq 20. September-i 2018.

Qinnuteqaat tassunga ilanngullugit paasissutissat imminut tunngassuteqartut (CV), ilinniagaqarsimanermut allagartat assilineri aamma suliffigisimasanit oqaaseqaatit allakkatut A-tut nassiunneqassapput uunga:

Nukissiorfiit
Postboks 1080
3900 Nuuk
Mail: