Illit tassaavit GAMER imaluunniit qarasaasianik nuannarisalik?

Nukissiorfiit robottinik (RPA) kode-nissamik soqutiginnittumik sulisussarsiorput

Bu­si­nes­s control­le­ri­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi a­tor­fim­mut nu­taa­mut su­li­sus­sar­si­or­pu­gut qa­ra­saa­si­a­nik so­qu­ti­gin­nit­tu­mik aam­ma pi­gin­naa­sa­qar­tu­mik, ro­bot­ti­nik program­me­rii­nis­sa­mut i­lin­ni­ar­sin­naa­su­mik. Im­mik­koor­tor­ta­qar­fik Nu­kis­si­or­fiit Nuum­mi qul­ler­sa­qar­fi­a­ni i­nis­si­si­ma­voq.

Nu­kis­si­or­fiit su­lif­fe­qar­fi­u­voq Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sa­nit pi­gi­ne­qar­toq nu­na ta­mak­ker­lu­gu in­naal­la­gis­sa­mik, i­mer­mik aam­ma ki­as­saa­ner­mik pi­ler­su­i­ner­mik i­nger­lat­si­soq 365-it mis­saan­nik su­li­so­qar­toq, taak­ku­nan­nga 80-it mis­saa­niit­tut qul­ler­sa­qar­fim­mit a­tor­fe­qar­lu­tik. Bu­si­nes­s control­le­ri­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fik A­ni­ngaa­sa­qar­ner­mut pi­sor­ta­mut a­ki­sus­saas­su­se­qar­poq im­mik­koor­tor­ta­qar­fil­lu a­ni­ngaa­sa­qar­ner­mut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mut i­laa­voq. Bu­si­nes­s control­le­ri­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fik pi­nga­su­nik su­li­so­qar­poq, taak­ku­nan­nga su­li­soq a­taa­seq R­PA-mik i­ne­ri­ar­tor­tit­si­ner­mut su­li­a­qar­lu­ni il­lit i­lan­nguk­ku­it si­sa­man­ngus­saa­gut. Control­le­ri­nut pi­sor­ta­mut a­ki­sus­saas­su­se­qas­saa­tit.

Nu­kis­si­or­fiit ni­u­er­nik­kut i­ne­ri­ar­tor­tit­si­ne­rup pis­sa­nga­nar­tup qeq­qa­niip­put, tas­sa­ni pi­ler­sin­ne­qar­tus­saap­put a­ni­ngaa­sar­tuu­ti­nik su­li a­tor­lu­aa­ne­ru­neq aam­ma a­taa­var­tu­nik aaq­qii­ne­rit. Softwa­re­nut ro­bot­tit a­tu­ler­ne­ri, R­PA, su­li­as­sa­nik a­u­to­ma­tiski­u­su­mik i­nger­lat­si­sus­sat ta­ma­tu­min­nga i­nger­lat­si­ner­mut i­laa­voq. Nu­kis­si­or­fin­nit U­i­PATH toq­qar­ne­qar­poq, taan­na WBA-mut as­si­ngu­su­mik program­me­rer­ne­qar­tar­poq. U­i­PATH a­tor­lu­gu program­me­rii­ner­mut pi­gin­naa­sat pi­sa­ri­a­qar­tut a­ngu­ni­ar­lu­git program­me­rii­ner­mut pik­ko­ris­saa­ner­mut su­ku­mii­su­mut pe­qa­taas­saa­tit.

Atorfimmi suliassat
Robottinik/RPA-mi kodenik suliaqartutut ilaatigut suliarisassatit tassaapput:
– Software-nut robottinik (RPA) programmiliorneq
– Suleriaatsit ingerlanneqartussaq RPA atorlugu automatiskimik ingerlalertussat allaaseralugit nassuiaasiorneq
– Ingerlaavartumik aserfallatsaaliuineq RPA-mik ingerlasut nutarterneqarnerisigut
– Immikkoortortaqarfimmi RPA-mik ineriartortitsisumik isumasioqatiginnittarneq

Ul­lu­in­nar­ni su­lif­fe­qar­fik ta­mak­ker­lu­gu at­ta­ve­qa­qa­ti­gi­sar­ta­gas­sa­tit a­mer­las­sap­put, tas­sa su­lif­fe­qar­fim­mi im­mik­koor­tor­ta­qar­fiit a­mer­la­suut o­qa­lo­qa­ti­gi­sas­sa­gak­kit.

Pi­gin­naa­sat
Pi­ngaar­tin­ne­qar­poq qa­ra­saa­si­a­nik, program­me­rii­ner­mik an­ner­tuu­mik mi­si­lit­ta­ga­qar­nis­sat aam­ma ta­mak­ku so­qu­ti­gi­sa­qar­fi­gil­lu­ar­lu­git. Ta­mak­ku sa­ni­a­ti­gut naat­sor­suu­ti­gaar­put ni­u­ner­mut tun­nga­su­nik paa­si­si­ma­sa­qar­nis­sat, tas­sa su­lif­fe­qar­fi­up i­nger­la­taa­nik paa­sin­nit­tus­saa­ga­vit aam­ma taak­ku­nin­nga a­u­to­ma­tiski­u­su­mik i­nger­lat­si­ler­tus­saa­ga­vit. I­lin­ni­a­ga­qar­si­ma­neq aa­la­ja­nger­si­ma­soq pi­u­ma­sa­qa­taan­ngi­laq, taa­maat­tor­li i­lu­a­qu­taa­sin­naal­lu­ni. Pi­ngaar­ne­ru­voq pi­gin­naa­sat u­jar­tuk­ka­gut naam­mas­si­sin­naa­guk­kit.

A­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mi a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut aam­ma paa­sis­su­tis­sat su­ku­mii­ner­sut
A­kis­sar­si­at aam­ma a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mi a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut Naa­lak­ker­su­i­sut aam­ma kat­tuf­fi­up at­tuu­mas­su­te­qar­fi­gi­sap a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit a­tuut­tut tun­nga­vi­ga­lu­git i­nger­lan­ne­qas­sap­put. A­tor­fi­nit­sin­ne­qar­ner­mut a­ta­til­lu­gu a­nga­la­ner­mut aam­ma pe­qu­tit nuun­ne­qar­ne­ran­nut a­ki­li­us­si­so­qas­saaq kii­sa­lu u­ki­ut pi­nga­sut a­taan­nar­tu­mik a­tor­fe­qa­reer­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut i­no­qu­ti­giit ta­mar­mik a­nger­lar­ne­ran­nut a­ki­li­un­ne­qas­sap­put, qi­tor­nat 18-it i­nor­lu­git u­ki­o­qar­tut i­lan­ngul­lu­git. A­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­si­a­mik in­ner­suus­si­so­qar­sin­naan­ngi­laq, ki­si­an­ni qin­nu­te­qaa­te­qar­toq Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sat aq­qu­ti­ga­lu­git a­tor­fe­qar­ner­mi­nut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­mik in­ner­suus­si­vi­gi­ne­qa­reer­si­ma­gu­ni, taa­va a­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­mut in­ner­suun­ne­qar­si­ma­su­mut pi­sin­naa­ti­taaf­fi­ni pi­giin­nas­sa­vai.

Nukissiorfiit pillugit paasissutissat sukumiinerusut, takuuk: www.nukissiorfiit.gl, tassa atorfimmut tunngatillugu paasissutissat sukumiinerusut Controllerchef Jens B. Jessen tlf. nr. (+299) 34 95 00 imaluunniit e-mail: saaffigalugu pissarsiarineqarsinnaammata.

Kingusinnerpaamik qinnuteqaateqarfissaq tassaavoq ulloq 02.01. 2019
Qinnuteqaat paasissutissat imminnut tunngasut (CV), ilinniagaqarsimanermut allagartat aamma oqaaseqaatit assilineri ilanngullugit e-mail aqqutigalugu uunga: imaluunniit allakkatigut A-tut uunga: Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk, nassiunneqassapput.