HR-Afdelingen ved Nukissiorfiit søger en Souschef

Vi søger en engageret Souschef til HR-Afdelingen, der udover at bistå HR-Chefen skal selvstændigt lede det juridiske og personaleadministrative område.

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

Om HR-Afdelingen

HR-teamet består af 2 teams, hhv. Teamet for Uddannelsesområdet samt det Juridiske- og Personaleadministrative Team.

Souschefen vil have direkte personaleansvar for det Juridiske- og Personaleadministrative Team, bestående udover Souschefen selv og 1 Personalejurist som vil udgøre det juridiske team, samt 1 AC-Fuldmægtig, 1 HR-Konsulent og 1 HR-elev som vil udgøre det personaleadministrative team. Følgende stillinger som Personalejurist og 1 AC-Fuldmægtig er ubesatte, og hvorved rekrutteringsprocessen forventes igangsat efter Souschefens ansættelse.

Teamet for Uddannelsesområdet består af 1 HR-D Manager, 1 Uddannelseskonsulent og en HR-Assistant.

HR-Afdelingen skal servicere ledere i alle ledelseslage i Nukissiorfiit, med god og saglig rådgivning for alle processer fra selve ansættelsen indtil opsigelsen, indenfor områderne Teamet for Uddannelsesområde samt Juridiske og Personaleadministrative Team.

Derudover, skal HR-afdelingen sikre, at ledere har de nødvendige ledelsesværktøjer, bl.a. ved personalepolitikker, personalehåndbog eller samtaleskemaer for trivsels- og fraværssamtaler mv. Derudover skal HR-afdelingen sikre en strategisk kompetenceudvikling for medarbejderne med gode kursus- og efteruddannelsesmuligheder.

HR-Afdelingen er ved at implementere nyt HR-system, MindKey. Souschefen vil indgå i arbejdet med implementeringen.

Jobbet

Souschefen vil udover at bistå HR-Chefen, være stedfortræder under dennes fravær.

Som Souschef i HR-Afdelingen i Nukissiorfiit vil du få det fulde ansvar for det juridiske samt personaleadministrative område, med direkte personaleansvar for medarbejderne i teamet.

Derudover vil dine opgaver bl.a. omfatte:

 • Udarbejdelse af rammer for personalesagsbehandling
 • Udvikling og optimering af interne arbejdsprocesser
 • Udvikling og opdatering af interne skabeloner, f.eks. ansættelseskontrakter, funktionsvederlag, partshøring- og afgørelsesskrivelser, barselsskrivelser mv.
 • Udvikling og opdatering af personalehåndbogen
 • Udvikling og opdatering af ledelsesværktøjer
 • Deltagelse i driftsopgaver og opgaveløsning i begge teams
 • Deltagelse i interne og eksterne arbejds- og projektgrupper
 • Deltagelse i eksterne arbejds- og projektgrupper
 • Andre ad hoc opgaver

Har du særlige kompetencer, vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold.

Kvalifikationer

Du er uddannet cand.jur eller cand.merc.jur, med længerevarende erfaring indenfor HR. Du har erfaring som sagsbehandler i en offentlig organisation, har god indsigt i grønlandske forhold og gerne med ledelseserfaring. Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljer
 • Pragmatisk og løsningsorienteret
 • Ser på muligheder, end på forhindringer
 • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode færdigheder som IT-bruger

Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget – grønlandsk, dansk og engelsk.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit. Spørgsmål vedrørende stillingen kan stilles til HR-Chef Bebiane Boye Hansen på telefon +299349500 på e-mail lg.ti1568760931ifroi1568760931ssiku1568760931n@ahe1568760931b1568760931 eller til lg.ti1568760931ifroi1568760931ssiku1568760931n@rh1568760931.

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2019. Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt referencer fremsendes via mail til lg.ti1568760931ifroi1568760931ssiku1568760931n@rh1568760931 eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.