HR-Afdelingen ved Nukissiorfiit søger en HR-D Manager

Vi søger en engageret HR-D Manager til HR-Afdelingen, som skal selvstændigt lede Teamet for Udvikling, med reference til HR-Chefen.

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

Om HR-Afdelingen

HR-teamet består af 2 teams, hhv. Teamet for Udvikling samt det Juridiske- og Personaleadministrative Team.

HR-D Manageren vil have direkte personaleansvar for Teamet for Udvikling, bestående af udover HR-D Manager selv, af 1 Uddannelseskonsulent og 1 HR-Assistant.

Det Juridiske- og Personaleadministrative Team, består af 1 Souschef og 1 Personalejurist som vil udgøre det juridiske team, samt 1 AC-Fuldmægtig, 1 HR-Konsulent og 1 HR-elev som vil udgøre det personaleadministrative team.

HR-Afdelingen skal servicere ledere i alle ledelseslage i Nukissiorfiit, med god og saglig rådgivning for alle processer fra selve ansættelsen indtil opsigelsen, indenfor områderne Teamet for Udvikling samt Juridiske og Personaleadministrative Team.

Derudover, skal HR-afdelingen sikre, at ledere har de nødvendige ledelsesværktøjer, bl.a. ved personalepolitikker, personalehåndbog eller samtaleskemaer for trivsels- og fraværssamtaler mv.

Derudover skal HR-afdelingen sikre en strategisk kompetenceudvikling for medarbejderne med gode kursus- og efteruddannelsesmuligheder.

HR-Afdelingen er ved at implementere nyt HR-system, MindKey. HR-D Manageren vil indgå i arbejdet med implementeringen.

Jobbet

Som HR-D Manager i HR-Afdelingen i Nukissiorfiit vil du få det fulde ansvar for Teamet for Udvikling, med direkte personaleansvar for medarbejderne i teamet.

Derudover vil dine opgaver bl.a. omfatte:

 • Ansvarsområdet omfatter kursusområdet, efteruddannelse/kompetenceudviklingsområdet samt elev- og praktikantområdet
 • Projektledelse af projekter, bl.a. implementering af MindKey og E-learningsplatform. Derudover projektledelse af interne projekter f.eks. NukiDoc, arkivering og andet workflow mv.
 • Drift, optimering og udvikling af rammer for kursusadministration og elevadministration
 • Drift, optimering og udvikling af praktikantområdet og efteruddannelsesområdet
 • Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere i Nukissiorfiit, ved at støtte organisationens udvikling henimod øget brug af vedvarende energi
 • Profilering af Nukissiorfiit ved uddannelsessteder, messer og lign. Herunder en del rejseaktiviteter
 • Du vil kunne påregne, at varetage rutineprægede administrative driftsopgaver
 • Andre ad hoc opgaver

Har du særlige kompetencer, vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i virksomhedens udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold.

Kvalifikationer

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne en videregående uddannelse
 • Erfaring indenfor
 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljer
 • Pragmatisk og løsningsorienteret
 • Ser på muligheder, end på forhindringer
 • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode færdigheder som IT-bruger

Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget – grønlandsk, dansk og engelsk.

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit. Spørgsmål vedrørende stillingen kan stilles til HR-Chef Bebiane Boye Hansen på telefon +299 349500 eller på e-mail lg.ti1568761668ifroi1568761668ssiku1568761668n@ahe1568761668b1568761668 eller til lg.ti1568761668ifroi1568761668ssiku1568761668n@rh1568761668.

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2019. Ansøgning med CV, kopi af uddannelsesbeviser samt referencer fremsendes via mail til lg.ti1568761668ifroi1568761668ssiku1568761668n@rh1568761668 eller med A-post til Nukissiorfiit, Postboks 1080, 3900 Nuuk.