HR-Afdelingen søger en Souschef og en HR-D Manager

Kom og vær med på en udviklingsrejse.

Vi er i gang med så mange spændende projekter i Nukissiorfiit, hvorfor vi har behov for flere kompetencer og hestekræfter i HR-afdelingen til at understøtte organisationens udvikling på alle niveauer.  Der er igangsat lederudviklingsforløb, ligesom der arbejdes med at systematisere kompetenceudviklingsaktiviteter i et nyt system, der hedder MindKey. Målet er at blive en organisation som arbejder aktivt med strategisk kompetenceudvikling.

HR-afdelingen består af to teams, der er et team for HR-udvikling samt et team der løser juridiske – og personaleadministrative opgaver. Det er en forudsætning for at komme godt i mål, at de to team samarbejder og koordinerer de forskellige indsatser.

Da det betyder meget for virksomheden, at få folk på lederposter, der ud over at varetage det faglige område, har en oprigtig interesse for udvikling af mennesker og ledelse, vil der blive lagt vægt på denne kompetence.

Vi har derfor brug for henholdsvis en Souschef og en HR-D manager:

Souschefen, der også er stedfortræder for HR-chefen. Du får ansvar for det juridiske- og personaleadministrative team, der foruden dig består af en HR-konsulent, en personalejurist, en AC-fuldmægtig og en elev.

Jobbet som souschef

Du kommer fx til at arbejde med følgende områder:

 • Udarbejdelse af rammer for personalesagsbehandling
 • Udvikling og optimering af interne arbejdsprocesser
 • Udvikling og opdatering af interne skabeloner, f.eks. ansættelseskontrakter, funktionsvederlag, partshøring- og afgørelsesskrivelser, barselsskrivelser mv.
 • Udvikling og opdatering af personalehåndbogen
 • Udvikling og opdatering af ledelsesværktøjer
 • Deltagelse i driftsopgaver og opgaveløsning i begge teams
 • Deltagelse i interne og eksterne arbejds- og projektgrupper
 • Deltagelse i eksterne arbejds- og projektgrupper
 • Ledelse og udvikling af dit team

Kompetencer

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne en videregående uddannelse
 • Erfaring med ledelse af et mindre team og gerne indenfor HR-område
 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljer
 • Pragmatisk, rummelig og løsningsorienteret
 • Gode samarbejdsevner både opad- nedad og udadtil
 • Ser hellere muligheder end forhindringer
 • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode færdigheder som IT-bruger

HR-D manageren

Ud over dig, består dit team af to medarbejdere. En udviklingskonsulent samt en HR assistent.

Du kommer fx til at arbejde med følgende områder:

 • Kursus-, efteruddannelse-/kompetenceudviklingsområdet samt elev- og praktikantområdet
 • Projektledelse af diverse projekter, bl.a. implementering af MindKey og E-learningsplatform.
 • Udvikle rammer for kursusadministration og elevadministration
 • Udvikle praktikant- og efteruddannelsesområdet
 • Skabe rammerne for og understøtte den strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere i Nukissiorfiit
 • Profilering af Nukissiorfiit ved uddannelsessteder, messer og lignende
 • Ledelse og udvikling af dit team
 • Administration i forbindelse med ovenstående områder

Har du særlige kompetencer og ideer, vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der er gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingernes indhold.

Kompetencer

 • En relevant uddannelsesmæssig baggrund, gerne en videregående uddannelse
 • Erfaring indenfor HR-udviklingsområdet og ledelse
 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljer
 • Gode samarbejdsevner både opad- nedad og udadtil
 • Pragmatisk, rummelig og løsningsorienteret
 • Ser hellere muligheder end forhindringer
 • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode færdigheder som IT-bruger

Til begge stillinger er det en fordel, hvis du er flersproget – grønlandsk, dansk og engelsk.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske på overenskomstvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Har stillingerne vagt din interesse?

Yderligere oplysninger om stillingerne, HR-afdelingen og de mange muligheder i Nukissiorfiit, kan fås ved henvendelse til HR-chef Bebiane Boye Hansen på telefon +299 349500 eller e-mail lg.ti1568761419ifroi1568761419ssiku1568761419n@ahe1568761419b1568761419 eller til lg.ti1568761419ifroi1568761419ssiku1568761419n@rh1568761419.

Generelle spørgsmål til ansættelsesprocessen, kan stiles til rekrutteringskonsulent Birtha Bianco på tlf. +299 545666 eller e-mail: lg.0615687614193boj@1568761419ahtri1568761419b1568761419

Frist og ansøgning

Ansøgning bilagt relevante eksamensbeviser, CV og eventuelle udtalelser sendes pr. e-mail til lg.0615687614193boj@1568761419ahtri1568761419b1568761419

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 5. april 2019.

Se mere om Nukissiorfiit på www.nukissiorfiit.gl

Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.