Genopslag-NUKISSIORFIIT SØGER EN KABELMESTER EL-DISTRIBUTION TIL AASIAAT

Nukissiorfiits Distrikt Disko søger en kabelmester El-distribution til at varetager opgaver relateret til den daglige drift af el-distribuerende anlæg i Aasiaat. Medvirker desuden til udarbejdelsen af forslag til optimering, udskiftning og udvikling af det faglige indhold inden for ansvarsområdet. Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.

Arbejdsområde:

De primære arbejdsopgaver omfatter tillige faglige, sikkerheds, administrative og ledelsesmæssige tiltag i henhold til givne direktiver, instruktioner og vejledninger. Kabelmesteren medvirker aktivt til at skabe et godt samarbejde internt i teamet, distriktet og virksomheden.

Det er derudover kabelmesterens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed:

 • Sikkerheds- og myndighedskrav i relation til distriktets El-distribution, herunder specifikke tiltag i Aasiaat.
 • Oplæring af medarbejdere tilknyttet teamet i brugen af de tekniske anlæg samt tilhørende værktøjer.
 • Deltager i oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagtposten i Aasiaat.
 • Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
 • Ad hoc opgaver efter Driftsansvarlig Teamleder Aasiaat anvisninger.

Assisterer inden for fagområdet efter behov og anmodning øvrige byer og bygder tilknyttet distriktet, og må være indstillet på at blive pålagt rejser og kortere ophold i byer eller bygder i distriktet eller andre steder som Nuuk.

Vi søger en med følgende kvalifikationer:

 • Højere teknisk uddannelse – gerne el-installatør – eller anden relevant uddannelse som elektriker.
 • Selvstændighed såvel som evner til at arbejde i et team.
 • Kreativ og initiativrig, ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Du taler og skriver grønlandsk og dansk.
 • Kørekort til bil.
 • Kendskab til EDB på bruger niveau.

Vi kan tilbyde dig:

  • En arbejdsplads præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur.
  • Et spændende job, med høj grad af medbestemmelse og mulighed for at påvirke det daglige arbejde.
  • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt.
  • Et godt fællesskab hvor vi har fokus på arbejdsglæde

 

Ansættelsesforhold og nærmere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til den gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den relevante faglige organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid. Tiltrædelse efter nærmere aftale.

Spørgsmål om stillingen eller praktiske forhold ved eventuel ansættelse, kan stiles til Driftsansvarlig Teamleder Aasiaat Ovennguaq Lyberth, tlf. 89 48 47, mobil: 53 62 67 eller e-mail: lg.ti1566436133ifroi1566436133ssiku1566436133n@lo1566436133

Oplysninger af mere generel karakter kan stilles til HR-afdelingen, lg.ti1566436133ifroi1566436133ssiku1566436133n@RH1566436133 eller +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest 25. marts 2019. For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl