GENOPSLAG: Elektriker til Aasiaat

Nukissiorfiit distrikt Disko søger en faglært elektriker til Aasiaat samt de til distriktet tilknyttede bygder. Stillingen ønskes besat snarest muligt. Du vil i det daglige referere til formanden for linjeafdelingen samt teamlederen for el-distribution.

Vi søger en kollega, der selvstændigt kan varetage almindelige el-faglige opgaver, samt give rådgivning, oplæring og assistance vedrørende drift af produktions- og distributions systemer for el, varme og vand i Aasiaat og tilhørende bygder.

Jobbet indeholder:
Det er derudover elektrikerens ansvar, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning overholdes på alle områder, i særdeleshed
– Sikkerheds- og myndighedskrav.
– Bidrager til at forestå og udvikle ansvarsområdets kapaciteter under hensyntagen til Aasiaat særkendetegn.
– Faglig oplæring af medarbejdere under ansvarsområdet i de elektriske installationer og anlæg samt tilhørende udstyr og værktøjer.
– Medvirker til oplæring af nye medarbejdere inden de indgår i vagten Aasiaat.
– Medvirker til at opfylde og udvikle Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility målsætninger.
– Kan efter behov indgå i vagtposten i Aasiaat.

Ad hoc opgaver efter Teamleder El-distribution anvisninger. Stillingen kræver at ansøgeren er i besiddelse af kørekort.

Være indstillet på en del rejse aktivitet såvel internt i distriktet som eksternt til øvrige distrikter og hovedkontoret i Nuuk.

Vi kan tilbyde:
– Et spændende job med masser af faglige og personlige udfordringer.
– Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med godt kammeratskab, samt grundig introduktion og indføring af arbejdsopgaverne.
– En arbejdsplads i udvikling med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
– Relevante kurser inden for fagområdet, herunder tværfaglige kurser der styrker distriktets evne til at fastholde en høj forsyningssikkerhed.

Ansættelsesforhold
Aflønning sker i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og den pågældendes forhandlingsberettigede forbund. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:

Nærmere oplysninger om stillingens indhold kan fås ved henvendelse til Driftsansvarlig Teamleder Ovenguaq Lyberth, +299 53 62 67, e-mail:

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen:

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post Ansøgningsfrist: Mandag den 29. april 2019.

Nukissiorfiit, HR-afdelingen, Postboks 1080, 3900 Nuuk eller pr. mail:

Venligst oplys hvor du har set annoncen.